Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВО УКРАЇНИ
   

ПРАВО УКРАЇНИ

- щоміс. наук.-практичний юрид. журнал України. Його співвидавцями є КС України, ВС України, Вищий госп. суд України, Мін'юст України, Генеральна прокуратура України, Ін-т д-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Академія правових наук України та Спілка адвокатів України. Заснований у 1922. Упродовж свого існування, залежно вщ стану та етапів розвитку д-ви і права (1922-91), журнал змінював назви: «Вестник советской юстиции на Украине» (від січня 1922), згодом «Вестник советской юстиции» — «Вісник радянської юстиції», «Червоний юрист» (лют.— берез. 1926), «Червоне право» (берез. 1926 — груд. 1930), «Революційне право» (берез. 1931 — трав. 1941) та «Радянське право» (1958—91). Пщ сучасною назвою виходить з 1992. Вид. у Києві. Висвітлює актуальні питання укр. державотворення, практ. діяльності органів держ. влади та органів місц. самоврядування, розвитку прав, системи, зак-ва, юрид. науки і освіти в Україні. Публікує статті з різних галузей права, мат-ли судової, прокур.-слідчої та адвокат, практики тощо.

Як додаток до журналу виходить «Правовісник» (засн. 1996), в якому друкуються переважно офіційні тексти Кодексів України та ін. нормат.-правових актів. Гол. редактор — О. Д. Святоцький.

Журнал ПРАВО УКРАЇНИ - leksika.com.ua

Літ.: Святоцький О. Час, що відтворив увесь обшир і розмаїття укр. юрид. думки та правозастос. практики (До 80-річного ювілею журн. «Право України»). «Право України», 2002, № 1. .

Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази