Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУСПІЛЬНЕ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ
   

СУСПІЛЬНЕ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ

- телеорганізація, яка є складовою нац. телебачення і радіомовлення України. Прав, статус С. т. визначається Законом «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» (1997), утворюється на підставі рішення ВР України, яка затв. статут С. т., чисельність і склад громадської ради, частину складу кваліфікаційної ради та концепцію С. т. Громад, рада є колег, позавідомчим органом, який координує розвиток і забезпечує реалізацію програмної концепції сусп. мовлення, визначає засади кадр, політики та структуру управління, контролює використання каналів мовлення і фін.-госп. діяльність телеорганізації, затверджує кандидатури на посаду голови та членів адміністративної ради С. т., розглядає і затверджує звіти адм. ради. До громад, ради входить по одному представнику від політ, партій, що мають своїх депутатів у ВР України, від зареєстрованих Мін'юстом України творчих спілок і громад, об'єднань, які мають статус всеукраїнських і перелік яких визначає ВР України, а також по одному представнику від Президента України, КМ України, Нац. банку України, Ген. прокуратури України, Нац. ради України з питань телебачення і радіомовлення, Антимонопольного к-ту України, Держ. агентства України з автор, і суміж. прав. Кваліфікац. рада С. т. є постійно діючим громад, органом, який формується з висококваліфікованих спеціалістів і науковців у галузі телебачення, радіомовлення та інформ. комунікацій, здійснює конкурс, відбір кандидатур на посади голови та членів адм. ради і подає їх на затвердження громад, раді. До кваліфікац. ради входять по три представники від Президента України та ВР України. С. т. фінансується за рахунок абонентської плати за користування теле- і радіоприймачами, держ. замовлення, проведення кампаній з метою збирання коштів, видання спеціаліз. газет і журналів, поширення власних аудіо- і відеозаписів, продажу власної теле- і радіо-продукції ін. організаціям та ін. джерел. Держ. замовлення на програми С. т. не може перевищувати 20 % обсягу мовлення. Рекламна діяльність на каналах С. т. забороняється, за винятком спеціально зазначених у програмі комерц. презентацій, час трансляції яких не повинен перевищувати 3 % мовлення на добу. С. т. має пріоритет щодо одержання ліцензії на право користування каналами мовлення.

С. т. є юрид. особою і має самост. баланс, розрахунковий та ін. рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак (логотип) для своїх товарів і послуг.

В. О. Горобцов.

 

Схожі за змістом слова та фрази