Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ДОВКІЛЛЯ
   

ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ДОВКІЛЛЯ

- конст. право гр-н України, передбачене ст. 50 Конституції. Під «безпечним для життя і здоров'я довкіллям» розуміється навколишнє природне середовище, стан якого відповідає законодавчо встановленим стандартам та ін. нормативам безпеки екологічної. Йдеться, зокрема, про гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у довкіллі, гранично допустимі рівні акустичного, електромагніт., радіац. та ін. шкідливого фіз. впливу на довкілля, гранично допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування тощо. Згідно із Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) ці нормативи повинні відповідати вимогам охорони навкол. природ, середовища та здоров'я людей (ст. 33). П. на б. для ж. і з. д. забезпечується д-вою. Конституція України, зокрема, передбачає, що забезпечення екол. безпеки та підтримання екол. рівноваги на тер. України та збереження генофонду народу є обов'язком д-ви (ст. 16). Д-ва гарантує кожному право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харч, продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. У разі порушення П. на б. для ж. і з. д. кожний має право на відшкодування завданої йому шкоди (ст. 50). Система гарантій П. на б. для ж. і з. д. передбачена Законом «Про охорону навколишнього природного середовища». За ним це право забезпечується: проведенням держ. заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навкол. природ, середовища; обов'язком міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій здійснювати тех. та ін. заходи запобігання шкідливому впливу госп. та ін. діяльності на навкол. природне середовище, виконувати екол. вимоги при плануванні, розміщенні продуктив. сил, буд-ві та експлуатації вироб. об'єктів; участю гр-н у діяльності щодо охорони навкол. природ, середовища; здійсненням держ. і громад, контролю за додержанням екол. зак-ва і юрид. відповідальністю за порушення цього зак-ва. Законом передбачено, що діяльність, яка перешкоджає здійсненню П. на б. для ж. і з. д. та ін. екол. прав, підлягає припиненню у встановленому порядку (ст. 10).

Літ.: Шемшученко Ю. С. Прав, проблемы экологии. К., 1989; Його ж. Человек и его право на безопасную (здоровую) окружающую среду. «Гос-во и право», 1993, № 10; Екологія і закон. Екол. зак-во України, кн. 1-2. К., 1998; Бринчук М. М. Экол. право. М., 1999.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази