Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЛІТИЧНА РАДА
   

ПОЛІТИЧНА РАДА

Всеукраїнська політична консультативна рада — консультат.-дорадчий орган, діяльність якого спрямована на всебічне і повне врахування позицій політ, сил та пропозицій партій при виробленні держ. політики, вдосконалення політ, системи сусп-ва, налагодження взаємодії між органами держ. влади і об'єднаннями гр-н для забезпечення стабільності в д-ві. Утв. відповідно до указу Президента України «Про Політичну раду при Президентові України» від 25.XII 2000. Перейм, у Всеукраїнську політичну консультативну раду згідно з указом Президента України від 24.VIІ 2001 зі збереженням скороч. назви «Політична рада». Раду очолює Президент України, який для вирішення орг.-управлін. питань ради призначає секретаря П. р. Персон, склад ради, до якої входять представники політ, партій, затверджує Президент України. Рада діє на підставі відповід. Положення (затв. Президентом України 14.ІІ 2001) та ін. нормат.-прав. док-тів. Осн. завданнями ради є: аналіз сусп.-політ, і соціально-екон. ситуації в Україні, внутрішньо- та зовнішньополітичних проблем, розроблення і внесення пропозицій з цих питань; попередній розгляд проектів законів та актів Президента України з найбільш важливих питань сусп. життя; сприяння узгодженню позицій політ, партій, розв'язання актуальних проблем сусп. життя, забезпечення громадян, миру та злагоди тощо. Орг. формою роботи ради є засідання, які скликаються не рідше одного разу на 2 місяці. Прийняті на засіданнях рішення мають рекомендац. характер. їх реалізація здійснюється шляхом видання в установленому порядку актів Президента України та дачі доручень глави д-ви, підготовки

відповід. Законопроектів.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази