Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ
   

КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ

— найпоширеніша орг.-правова форма адвокатських об'єднань. В Україні К. а. є добровільним професійно-громадським об'єднанням осіб, які відповідно до Закону «Про адвокатуру» (1992) одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Такими особами можуть бути гр-ни України, які мають вищу юрид. освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або пом. адвоката не менше 2 років, склали кваліфікац. іспити, одержали свідоцтво про право на заняття адвокат, діяльністю та прийняли присягу адвоката України. Вони не можуть працювати в суді, прокуратурі, держ. нотаріаті, органах внутр. справ, служби безпеки, держ. управління, мати судимість. Порядок утворення К. а., її діяльності, реорганізації та ліквідації, структура, функції, права та обов'язки кер. органів, порядок їх обрання, штати, кошти та ін. питання, що належать до діяльності колегії, регулюються її статутом.

К. а. як адвокат, об'єднання утворюється за рішенням групи засновників (не менше двох) та реєструється у М-ві юстиції України в порядку, визначеному КМ України. Про свою реєстрацію колегія письмово повідомляє місц. орган влади. З моменту держ. реєстрації К. а. є юрид. особою. Має розрахунковий та ін. рахунки в установах банків, печатки і штампи зі своїм найменуванням, емблему та ін. реквізити. Діє на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Гол. завданням К. а. є забезпечення конст. функцій по захисту від обвинувачення та надання ін. правової допомоги. Серед важливих завдань колегії — захист профес. та соціальних прав адвокатів, створення умов для безпосе-ред. здійснення ними своєї діяльності, підвищення кваліфікації тощо. Кер. органами колегії є збори, голова, президія. У К. а. можуть діяти комітети (комісії) з питань профес. діяльності, з адвокат, етики і культури, профес. і соціального захисту, міжнар. зв'язків та ін.

Джерелами утворення майна та коштів К. а. є грошові та матеріальні внески, надходження від статут, діяльності та ін. джерела, не заборонені законом. К. а. відповідно до Закону «Про адвокатуру» користуються пільгами щодо оплати за оренду приміщень і комунал. послуги та при вирішенні соціальних питань. У разі виходу адвокатів зі складу колегії вона вважається діючою, якщо в ній залишилося не менше двох адвокатів.

В. І. Кальний.

 

Схожі за змістом слова та фрази