Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow льв-лю arrow ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ 1569
   

ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ 1569

— угода про об'єднання Польщі і Великого князівства Литовського в єдину державу — Річ Посполиту, підписана 28.VI в м. Любліні на спільному сеймі польс. і лит. феодалів (1.VII її було затверджено окремо депутатами польс. і лит. сеймів). Була укладена Великим князівством Литовським в умовах його поразки у війні з Росією (див. Лівонська війна 1558—83). Правлячі кола Литви прагнули шляхом підписання Л. у. дістати допомогу Польщі в боротьбі з Росією. У свою чергу, правлячі кола Польщі, скориставшись з тяжкого воєнного становища Литви, прагнули приєднати її територію. За Л. у. Польща і Литва об'єднувалися в єдину д-ву на чолі з виборним королем та спільними сеймом і сенатом. Разом з тим Литва зберігала свої права, суд, адміністрацію, військо, скарб, офіц. "руську" мову. Л. у. оголосила Лівонію спільним володінням Польщі і Литви, підтвердила приєднання до польс. корони укр. земель, що були до того в складі Великого князівства Литовського,— Волинського, Підляського, Київ. та Брацлавського воєводств (перед тим приєднання їх було оформлено універсалами польс. короля Сигізмунда II Августа, який одночасно був великим князем литовським; шляхту цих воєводств було зрівняно в правах з польс. шляхтою). Укладення Л. у. викликало посилення соціального та нац. гноблення на Україні, що привело до піднесення визвольної боротьби укр. народу.

Літ.: Дневник Люблинского сейма 1569 года. Соединение великого княжества Литовского с королевством Польским. СПБ, 1869; Історія Української PCP. т. 1. К., 1979.

О. І. Путро.

 

Схожі за змістом слова та фрази