Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пере-пери arrow ПЕРЕКОНАННЯ І ПРИМУС
   

ПЕРЕКОНАННЯ І ПРИМУС

— форми підтримання суспільної дисципліни, методи соціального, зокрема державного, керівництва суспільством, забезпечення законності і правопорядку. Через П. і п. поведінка окремих членів суспільства (колективу) спрямовується відповідно до встановлених у цьому суспільстві (колективі) норм. У класовому суспільстві "переконання" і "примус" — поняття класові. В буржуазній державі, як і в усіх попередніх істор. типах експлуататорських д-в, де інтереси експлуататорів, як і право, що їх виражає, непримиренно суперечать інтересам пригноблених класів, осн. методом держ. керівництва і забезпечення виконання норм права був і є примус. Він використовується незначною меншістю правлячої верхівки проти переважної більшості населення і нерідко набуває форм фіз.

розправи і психологічного залякування трудящих. За соціалізму характер і співвідношення П. і п. докорінно змінюються. Громадяни соціалістичного суспільства в своїй переважній більшості виконують встановлені в ньому норми права добровільно, усвідомлюючи їхню сусп. необхідність, справедливість, корисність і доцільність. Осн. методом держ. керівництва і забезпечення виконання норм права в соціалістичному суспільстві є метод переконання. Метод примусу, хоч і зберігається на весь істор. період існування соціалістичної держави, має допоміжний характер. Його застосовують лише до незначної меншості населення з метою забезпечення соціалістичної законності і правопорядку, дисципліни і організованості, в інтересах переважної більшості суспільства і в обов'язковому поєднанні з методом переконання. Важливою закономірністю соціалізму, яка особливо яскраво виявляється в умовах розвинутого соціалістичного суспільства, є дедалі ширша взаємодія в правоохоронній діяльності громад. і держ. впливу на правопорушників. В окремих, передбачених законом випадках до них застосовують заходи громад. впливу. Соціалістична д-ва і громадськість застосовують П. і п. на основі суворого дотримання режиму соціалістичної законності, забезпечення охорони правопорядку, інтересів суспільства, прав та свобод громадян. З метою кращої координації зусиль по вихованню у кожного громадянина свідомої дисципліни, почуття відповідальності, глибокої поваги до рад. законів, правил соціалістичного спів; життя розробляються комплексні плани роботи парт., рад., госп. і громад. opr-цій, трудових колективів та правоохоронних органів по виконанню рішень КПРС і законів Рад. держави, спрямованих на дальше зміцнення соціалістичної законності. Літ.: Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К. 1981; Козюбра М. І. Переконання і примус в радянському праві. К., 1970.

М. І. Козюбра.

 

Схожі за змістом слова та фрази