Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК
   

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

- щорічна обов'язкова плата, яку вносять юрид. і фіз. особи за користування земельними ділянками. 3. п. в Україні запроваджено з метою формування джерела коштів для фінансування заходів щодо: рац. використання та охорони земель; підвищення родючості фунтів; відшкодування витрат власникам землі і землекористувачам, пов'язаних із господарюванням на землях гіршої якості; ведення державного земельного кадастру; здійснення землеустрою та моніторингу земель, проведення земельної реформи та розвитку інфраструктури нас. пунктів.

Зібрані шляхом справляння 3. п. кошти надходять на спец. бюдж. рахунки місц. бюджетів сільс, селищ., міських рад, на тер. яких знаходяться зем. ділянки. 30 % цих коштів централізуються на спец. бюдж. рахунку Держ. к-ту України по зем. ресурсах, 10 % — на спец. бюдж. рахунках АР Крим та областей. Вони використовуються за цільовим призначенням, зокрема, для розробки та виконання держ. програм щодо рац. використання земель, підвищення родючості грунтів, на охорону земельних ресурсів у комплексі з ін. природоохор. заходами, на розвиток загальнодерж. та регіон, інфраструктури, ведення держ. земельного кадастру, землеустрій, моніторинг земель і проведення зем. реформи тощо.

Кошти від плати за землю, що надходять на спеціальні рахунки місц. бюджетів, використовуються виключно для таких цілей: фінансування заходів щодо рац. використання та охорони земель, підвищення родючості грунтів; ведення держ. зем. кадастру, землеустрою, моніторингу земель; створення зем. інноваційного фонду; відшкодування витрат власникам землі та землекористувачам, пов'язаних із господарюванням на землях гіршої якості; екон. стимулювання власників землі та землекористувачів за поліпшення якості земель, підвищення родючості грунтів і продуктивності земель ліс. фонду; надання пільгових кредитів, часткового погашення позичок і компенсації втрати доходів власникам землі та землекористувачам внаслідок тимчас. консервації земель, порушених не з їх вини; проведення зем. реформи; для зе-мельногосп. устрою, розробки містобуд. документації та розвитку інфраструктури нас. пунктів.

Значна кількість підприємств та організацій в Україні, здебільшого ті, що фінансуються з держ. та місц. бюджетів, звільнені від сплати 3. п. До них, зокрема, належать: 1) заповідники, в т. ч. історико-культурні, нац. природні парки, заказники (крім мисливських), регіон, ландшафтні парки, бот. сади, дендрол. та зоол. парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки — пам'ятки сад.-парк. мистецтва; 2) вітчизняні досл. г-ва н.-д. установ і навч. закладів сільськогосп. профілю та проф.-тех. уч-щ; 3) органи держ. влади та органи місц. самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за винятком ЗС України та ін. військ, формувань), спеціаліз. санаторії для реабілітації хворих згідно зі списком, затвердженим М-вом охорони здоров'я України, дит. сан.-кур. та оздоровчі заклади, підприємства, об'єднання та організації товариств сліпих і глухих, громад, орг-ції інвалідів та їх об'єднання; 4) віт-чизн. заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фіз. культури та спорту, спорт, споруди, що використовуються ними за цільовим призначенням; 5) зареєстровані реліг. та благод. організації, які не займаються підприєм. діяльністю. Крім того, з метою залучення іноз. інвестицій у розвиток вітчизн. автомобілебудування в Україні тимчасово (до 1.1 2008) звільнені від сплати 3. п. підприємства по в-ву автомобілів і запчастин до них, які мають інвестиції (у т. ч. іноземні) виключно в грош. формі, що становлять суму, еквівалентну не менш як 150 млн. дол. США.

Не стягується також 3. п. за: сільськогосп. угіддя зон радіактивно забруднених територій і хімічно забруднені сільськогосп. угіддя, на які поширюються обмеження у веденні с. г.; землі, що перебувають у тимчас. консервації або у стадії сільськогосп. освоєння; землі держ. сортовипроб. станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосп. культур; землі дорож. г-ва автомоб. доріг заг. користування; зем. ділянки держ., колект. та фермер, господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібрид, насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторіч. плодових насаджень; землі кладовищ; зем. ділянки (в межах граничних норм) інвалідів І і II груп, гр-н, які виховують 3 і більше дітей, та гр-н, члени сімей яких проходять строкову військ, службу, пенсіонерів, а також ін. осіб, котрі користуються пільгами відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (1993), гр-н, яким видано посвідчення потерпілих внаслідок Чор-ноб. катастрофи. ВР АР Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть надавати дод. пільги щодо сплати 3. п., а саме: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми 3. п. лише за рахунок коштів, що надходять на спец. бюдж. рахунки відповідних бюджетів.

Розмір 3. п. не залежить від результатів госп. діяльності власників землі та землекористувачів і сплачується останніми з моменту виникнення права власності на землю чи права землекористування. 3. п. уведений Земельним кодексом України. Порядок його стягнення регламентується Законом України «Про плату за землю» (1992) та постановами КМ України.

Щоб зменшити податковий тиск на виробників сільськогосп. продукції та радикально спростити механізм сплати ними податків та зборів, Законом України «Про фіксований сільськогосподарський податок» (1999) запроваджено єдиний (фіксований) податок для всіх сільськогосп. товаровиробників.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази