Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow копіт-корн arrow КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
   

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

(лат. correlatio — співвідношення) — сукупність методів знаходження кореляційної залежності між двома або кількома випадковими змінними, основаних на математичній теорії кореляції та регресії. Дві випадкові величини наз. кореляційно пов'язаними, якщо матем. сподівання однієї з них змінюється залежно від зміни другої. К. а. статистичних даних включає такі осн. практичні прийоми: побудова кореляційного поля і складання кореляційної таблиці (допоміжні засоби при аналізі вибіркових даних); обчислення вибіркових коефіцієнтів кореляції або кореляційного відношення; перевірка статистичної гіпотези значущості зв'язку. Подальше дослідження полягає у встановленні конкретного виду залежності між величинами (див. Регресивний аналіз). Залежність між трьома та більшою кількістю випадкових ознак або факторів вивчають методами багатомірного К. а. (обчислення часткових і множинних коефіцієнтів кореляції та кореляційних відношень). К. а. застосовують при дослідженнях соціальних і економіч. явищ, обробці результатів наук, експериментів тощо.

 

Схожі за змістом слова та фрази