Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕЄСТР
   

РЕЄСТР

(польс. rejestr, від лат. regestra — список, перелік) — форма матеріального відображення результату реєстрації у вигляді списку, показника, певної бази даних, спеціально зброшурованої, прошнурованої та скріпленої печаткою книги або журналу, ін. облікового док-та, що містять необхід. відомості стосовно об'єкта, предмета, факту, явища або події, які фіксуються (реєструються) з метою обліку і надання їм статусу офіційно визнаних актів (див. Факт юридичний). Форми і види P., порядок їх ведення, спец, вимоги до окр. P. (Р. юрид. осіб, наук, установ, об'єднань гр-н і благод. орг-цій, патентів на винаходи і корисні моделі, авто-трансп. засобів, цінних паперів, акціонерів, сортів рослин, лікар, засобів тощо) визначаються відповід. актами зак-ва України: Законами «Про підприємництво», «Про цінні папери і фондову біржу» (обидва — 1991), «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на сорти рослин» (обидва — 1993), «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (1997), «Про банки і банківську діяльність» (2001), «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб—підприємців» (2003), ЦивК України, ГК України, СК України та ін. Спеціальні (електронно-касові) Р. застосовуються для розрахункових операцій у сфері торгівлі, громад, харчування і послуг. Р. як форма фіксації різних док-тів, обліку майна, руху коштів тощо широко використовуються у діловодстві, пошт, зв'язку, бух. обліку та банк, справі. Зокрема, в діловодстві Р. застосовуються для фіксування вхід, та вихідної кореспонденції, у пошт, зв'язку — для реєстрації пошт, відправлень, у банк, діяльності — при обліку безготівкових розрахунків. У бух. справі найпоширенішими є облікові Р. — книги, картки або аркуші певної форми, що їх використовують для обліку наявності та руху матеріальних коштів і реєстрації госп. операцій на підприємствах, в організаціях і установах. За змістом ці Р. поділяються на синтетичні (журнал реєстрації, головна книга, оборотна відомість тощо) та аналітичні (рахунки в книгах, картки, описи тощо). В синтетичних Р. зазначаються узагальнені дані про рух госп. засобів, в аналітичних — докладні дані про певні об'єкти осн. фондів та розрахунки окремо з кожною юрид. і фіз. особою. При журнально-ордерній формі відображення результатів господарювання дані синтет. та аналіт. Обліку поєднуються в одному Р.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази