Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОЛЕКСАНДР II
   

ОЛЕКСАНДР II

[Александр II (Олександр Миколайович Романов); 17(29).IV 1818, Москва — 1(13).Ill 1881, Санкт-Петербург] — рос. імператор з 19.ІІ (З.ІІІ) 1855. Старший син Миколи I. Серед вихователів О. II був відомий поет В. А. Жуковський. З 1835 слухав лекції М. М. Сперанського з права. Виконував дип. доручення Миколи І. У 1856 (після своєї коронації) амністував декабристів. Повернув із заслання Т. Г. Шевченка. Підписав Маніфест 19 лютого 1861 про скасування кріпосного права і затвердив 17 пов'язаних з цим актом законод. док-тів. Під кер. О. II у 60—70-х pp. було проведено реформи, спрямовані на подолання відставання Рос. імперії в соціально-екон., політ.-прав. і культурній сферах. У 1860—63 здійснено фін. реформу, якою запроваджувалися єдиний держ. бюджет, система позавідомчого держ. контролю, змінений механізм стягнення непрямих податків (скасовано відкупи). Введено посаду держ. контролера, сформовано контрольні палати на місцях. 1860 створено держ. банк. Здійснювалися докорінні зміни в сфері місц. самоврядування шляхом земської реформи 1(13).І 1864. Органічним продовженням останньої стала міська реформа 1870. Однією з найбільш значущих стала судова реформа 1864. Скасування кріпос. права привело до розширення сфери застосування цив. права в умовах становлення і розвитку ринкової економіки. В зак-ві виявлялася тенденція дедалі меншого обмеження права власності. Істотним кроком у поліпшенні прав, становища особи стало часткове скасування тілес, покарань, окрім різок [указ від 17(29).IV 1863]. Указом від 25.ХІІ 1862 (6.1 1863) затверджувалися «Тимчасові правила про устрій поліції в містах та повітах губернії», якими започатковано поліц. реформу в Рос. імперії. 1867 прийнято Положення про корпус жандармів, яке регулювало діяльність органів політ, поліції. Військова реформа 1864—74 зумовлена поразкою Росії у Кримській війні 1853—56. Зокрема, змінено порядок військ, управління, реорганізовано військ, м-во, утв. систему військ, округів. З уведенням Військ.-суд. статуту 15(27).У 1867 проведено реформу військ, юстиції.

1(13).І 1874 О. II затвердив Статут про військову повинність, згідно з яким на зміну рекрутчині й 25-річній (на час реформи 16-річній) військ, службі введено заг. військ, повинність для осіб чол. статі, що досягли 20 років. Строк служби становив 6 років у сухопутних військах і 7 років на флоті. Було проведено реформу системи освіти. Університ. статут 18(30).V 1863 відновлював автономію вищої школи. Засновувалися ради професорів для нагляду за студентами. Права професор.-виклад, складу істотно розширювалися. Положенням про початкові нар. уч-ща від 14(26).УІІ 1864 в імперії запроваджувалася єдина система поч. освіти. Статут про гімназії від 19.XI (1.ХІІ) 1864 регламентував систему серед, освіти, яка складалася з класич. та реальних навч. закладів. Положення про жін. гімназії та про гімназії м-ва нар. освіти від 24.V (5.УІ) 1870 започаткувало всестанову середню жін. освіту в д-ві. 6(18).IV 1865 були затверджені «Тимчасові правила у справах друку», на підставі яких значна частина друк, продукції звільнялася від поперед, цензури.

Польс. повстання 1863 стало початком повороту О. II до реакційної внутр. політики, зокрема в нац. питанні. Повстання було жорстоко придушене. Польс. населення як на етн. землях, так і в Правобережній Україні зазнало обмеження прав, зокрема прав власності. Рос. самодержавство, скориставшись польс. повстанням як приводом, посилило нац., політ, і духовне гноблення укр. народу. Міністр внутр. справ П. О. Валуєв видав таємне розпорядження (Валуєвський циркуляр 1863), яким заборонявся випуск будь-якої полігр. продукції (окрім худож. творів) укр. мовою, поглиблювалися зросійщення укр. народу, викорінення укр. мови. Емським актом 1876 О. II «благословив» дальші суттєві утиски укр. нац. культури.

За царювання О. II завершено Кавказьку війну й приєднано Кавказ (1864), у 1865 — Казахстан. Були захоплені й включені до складу Рос. імперії вел. території у Серед. Азії та на Дал. Сході. 1867 за Вашингтонським договором Росія продала США Аляску (за 7,2 млн. доларів). Осн. напрямом зовн. політики О. II було подолання негат. наслідків Кримської війни. Рос-тур. війна 1877—78 змінила ситуацію на Балканах на користь Росії. За Сан-Стефанським договором 19.ІІ (3.III) 1878 Болгарія звільнялася з-під гніту Османської імперії, Росія отримала значні території. Берлін, трактат 1(13).VII 1878 (див. Берлінський конгрес 1878) зменшив ці придбання. Ост. роки правління О. II відзначались дальшим поглибленням реакц. спрямування внутр. політики на тлі активізації рев.-народниц, руху, зокрема його терорист, крила. На життя царя було вчинено кілька замахів. Убитий терористом-народовольцем І. Й. Гриневецьким.

Літ.: О жизни и деяниях имп. Александра II. СПб., 1895; Яковлев А. И. Александр II и его эпоха. М., 1992; Татищев С. С. Император Александр II: Его жизнь и царствование, кн. 1-2. М., 1996; Реформы Александра II. М., 1998; Миллер А. И. «Укр. вопрос» в политике властей и рус. обществ, мнении (вторая пол. XIX в.). СПб., 2000.

О. Н. Ярмиш, О. М. Головко.

 

Схожі за змістом слова та фрази