Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНІ ЗАКУПКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
   

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

- в СРСР діяльність д-ви, її органів та організацій у сфері забезпечення держ. потреб країни в сільсько госп. продукції (продовольстві і сировині для промисловості) на засадах держ. закупок шляхом доведення до колгоспів і радгоспів планового завдання на її в-во і продаж д-ві за договорами контрактації сільськогосподарської продукції. Державні ж потреби в матеріальних ресурсах, у т. ч. у сільськогосп. продукції, в умовах планово-регулюючої і розподільчої економіки були всеосяжними. До 1961 держ. потреби у сільськогосп. продукції задовольнялися шляхом продрозверстки, держ. заготівель. Держ. закупки були встановлені постановою ЦК КПРС і РМ СРСР «Про перебудову і поліпшення організації державних закупок сільськогосподарських продуктів» від 25.11 1961 та однойм. постановою ЦК КПУ та РМ УРСР від 7.III 1961. Згідно з цими актами, починаючи з 1961, закупки зерна, тех. культур, м'яса, молока та ін. сільськогосп. продуктів і сировини здійснювалися на основі договорів контрактації, які були замовленням колгоспам і радгоспам на потрібну д-ві продукцію. Д. з. с. п. здійснювалися для забезпечення потреб усіх рівнів: району, області, союз, республіки, СРСР у цілому. Визначений планом обсяг продукції спрямовували: в держ. резерв; на утримання армії, держ. організаціям (лікарням, оздоровчим установам); у держ. торгівлю, а також у держ. ресурси (для розподілу між районами, в насіннєвий фонд та ін.). Перехід від держ. заготівель до держ. закупок був спрямований на заміну одних орг.-правових централізов. форм забезпечення потреб країни у сільськогосп. продукції іншими. Функції організації закупок і забезпечення виконання держ. планів закупок зерна, м'яса, молока та ін. сільськогосп. продуктів і сировини було покладено на М-во в-ва і заготівель сільськогосп. продуктів УРСР, яке на союз, рівні підпорядковувалося Держ. к-ту заготівель РМ СРСР. Договірна форма держ. закупок сільськогосп. продукції використовувалася для розподілу обов'язкового планового завдання, яке доводилося до району, між конкр. г-вами. За допомогою договорів контрактації забезпечувалася планомірна організація ділових зв'язків, виявлення і узгодження потреб населення, торгівлі, громадського харчування і пром-сті, з одного боку, і можливості с. г. -з іншого.

Нові форми держ. закупок сільськогосп. продукції застосовуються відповідно до пост. ВР УРСР «Про запровадження на території України єдиного державного замовлення на виробництво продукції, виконання робіт (послуг)» від 15.Х 1990. Порядок, умови і форми забезпечення України матеріальними ресурсами визначені Законом України «Про поставки продукції для державних потреб» (1995). Особливості відносин, що виникають у зв'язку з поставками (закупівлею) для держ. потреб сільськогосп. продукції і продовольства, регулюються окр. актами зак-ва, зокрема пост. КМ України «Про державний контракт і державне замовлення на сільськогосподарську продукцію, сировину і продовольство на 1994 рік» від 12.ХІ 1993, указами Президента України «Про державний контракт на сільськогосподарську продукцію на 1995 рік» від 16.1 1995, «Про заходи щодо реформування аграрних відносин» від 18.1 1995. При КМ України ств. Міжвідомчу комісію з питань регулювання ринку продовольства, цін та доходів сільськогосподарських товаровиробників (Положення про неї затв. Урядом 6.УІІ 1998). Замість договорів контрактації стали застосовуватися державні контракти.

Літ.: Козырь М. И. Имушеств. правоотношения колхозов в СССР. М., 1966; Баховкина Л. Н. Гос. закупки сельскохоз. продукции (анализ правоотношений). М., 1972; Семчик В. И. Имушеств. правоотношения в сельс. х-ве. К., 1984; Стативка А. Н. Договоры в агропром. комплексе Украины в условиях рынка. X., 1997; Аграрне зак-во України: проблеми ефективності. К, 1998.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази