Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ож-олен arrow ОКИСЛЮВАЛЬНЕ ФОСФОРИЛЮВАННЯ
   

ОКИСЛЮВАЛЬНЕ ФОСФОРИЛЮВАННЯ

— біосинтез аденозинтрифосфорної кислоти, або АТФ з аденозиндифосфорної кислоти (див. Аденозинфосфорні кислоти) та фосфорної кислоти за рахунок енергії окислення молекул органічних речовин. Здійснюється ферментним комплексом— АТФ-синтетазною системою, який може каталізувати (див. Каталіз) і зворотну реакцію — розщеплення АТФ. Відбувається в мітохондріях, які містять ферментні системи, що забезпечують генерацію відновних еквівалентів

— основного субстрату О. ф., а саме: ферменти β-окислення жирних к-т та трикарбонових кислот циклу. Фосфорилювання може перебігати як за участю атмосферного кисню, тобто в аеробних умовах (О. ф.), так і без його участі, тобто в анаеробних умовах (субстратне фосфорилювання). Найважливіше значення має ресинтез АТФ у процесі тканинного дихання, а саме при перенесенні пари електронів по дихальному ланцюгу від нікотинамідаденіндинуклеотиду (NADH) до молекулярного кисню. В ланцюгу переносників електронів від NADH до О2 існують три ділянки, в яких енергія, що звільняється в процесі окислювально-відновних реакцій, трансформується в енергію фосфатного зв'язку. Однією з найважливіших проблем сучас. біохімії є з'ясування механізму О. ф. Існує кілька гіпотез щодо цієї проблеми, але вони не в змозі дати повний опис процесу трансформації енергії в енергію макроергічних зв'язків (див. Макроергічні сполуки) АТФ. Найпоширенішою є хіміоосмотична гіпотеза механізму О. ф., за якою в процесі перенесення електронів вздовж дихального ланцюга створюється багатий на енергію трансмембранний градієнт концентрації іонів Н+, який і є безпосереднім джерелом енергії для окислювального фосфорилювання. Див. також Окислення біологічне, Цитохроми.

Літ.: Скулачев В. П. Трансформация энергии в биомембранах. М., 1972: Рэкер Э. Биоэнергетические механизмы. Пер. с англ. М., 1967.

М. М. Великий.

 

Схожі за змістом слова та фрази