Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow термо-тик arrow ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
   

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

— в СРСР складова частина охорони праці; система організаційних і тех. заходів, які запобігають впливові на працюючих шкідливих виробничих факторів. Вимоги додержання Т. б. стосуються як виробничого середовища, виробничого процесу, обладнання, так і самих працюючих. Обов'язкові вимоги по Т. б. законодавчо закріплено у ст. 60 Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю, кодексах законів про працю союзних республік (в УРСР — ст. 157 КЗпП УРСР). Правила по Т. б. викладено й у спец. інструкціях, положеннях, наказах м-в і відомств, погоджених з ВЦРПС або галузевими профспілками. Вони, залежно від сфери своєї дії, можуть бути єдиними для всіх галузей нар. г-ва, міжгалузевими або галузевими. До організаційних заходів по Т. б. належать розробка і втілення заходів щодо поліпшення умов праці, які насамперед містяться в Номенклатурі заходів по охороні праці, затвердженій постановою Президії ВЦРПС від 31. III 1980. Вона є основою для складання угод по охороні праці, колективних договорів, комплексних планів поліпшення умов праці, охорони праці та сан.-оздоровчих заходів тощо. Тех. вимоги по Т. б. містяться в усіх стандартах і тех. умовах на конкретні об'єкти стандартизації. В СРСР створено єдину для всього нар. г-ва систему стандартизації безпеки праці (ССБП), яка містить заг. вимоги безпеки до виробн. обладнання та виробн. процесів, до засобів захисту працюючих. Т. б. забезпечується й тех. засобами, визначеними в стандартах і тех. умовах (ТУ) в розділі "Вимоги безпеки". На кожний виріб машинобудування, напр., встановлено конкретні вимоги безпеки, які можуть бути різними залежно від характеру і призначення виробу (продукту, процесу). Обов'язок втілення Т. б. покладено законом (зокрема, в УРСР — ст. 153 КЗпП УРСР) на адміністрацію. Контроль за виконанням правил та інструкцій по Т. б. здійснюють інженери по Т. б., к-ти профспілки, тех. інспекції праці.

Літ.: Лесенко І .В. Организация безопасности труда на производстве. К., 1977) Лапай О. П. Охорона праці в суспільстві розвинутого соціалізму К., 1980.

І. С. Александров.

 

Схожі за змістом слова та фрази