Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow муз-мус arrow МУЛЬТИПЛІКАТОРА ТЕОРІЯ
   

МУЛЬТИПЛІКАТОРА ТЕОРІЯ

(від лат. multiplicator, тут — множник) — бурж. концепція, основана на використанні принципу мультиплікатора — коефіцієнта (К — множник), застосовуваного в сучас. бурж. макроекономіці, який показує, у скільки разів збільшується приріст доходу при даному прирості інвестицій, тобто ΔY = КΔl, де ΔY і Δl відповідно приріст доходу і приріст інвестицій. Величина мультиплікатора залежить від розмірів "граничної схильності до споживання" (С) і відповідно "граничної схильності до

Мультиплікатора теорія - leksika.com.ua

Отже, чим більша частина додаткового доходу населення піде на споживання (відповідно меншу частину буде заощаджено), тим більший мультиплікатор. Принцип мультиплікатора вперше застосував Р. Ф. Кан (Великобританія, 1931) в період світової екон. кризи, коли вкрай загострилась проблема безробіття. Він показав, що початкове збільшення інвестицій створює "первинну" зайнятість у даному виробн., а збільшення витрат додаткових робітників забезпечує "повторну" зайнятість у галузях, що виробляють споживчі товари. Співвідношення між заг. і первинним збільшенням зайнятості і є "мультиплікатор зайнятості". Принцип мультиплікатора в заг. вигляді характеризує посилений вплив інвестицій на доход. Його досліджували Дж. М. Кейнс, А. Хансен, П. Семюелсон, Ф. Маклуп та ін. Принцип мультиплікатора в поєднанні з принципом акселератора (див. Акселератора теорія) увійшов у моделі екон. зростання (див. "Економічного зростання теорії"). Модель мультиплікатора відображає деякі реальні залежності між зайнятістю, нагромадженням, споживанням і нац. доходом в умовах диспропорційного, кризового розвитку капіталістичної економіки. Вона припускає наявність невикористаних виробничих потужностей і вільної робочої сили, тобто безробіття. Однак автори М. т. абстрагуються від аналізу капіталістичних виробничих відносин, законів капіталістичного відтворення, дійсних причин капіталістичного циклу. Суб'єктивно-психологічний підхід до екон. явищ, висування на перший план не виробн., а споживання, обмін і розподіл — осн. методологічні хиби цієї концепції. Вона не враховує, де відбувається первинне збільшення зайнятості і доходу — в галузях, що виробляють засоби виробн. чи предмети споживання, в інфраструктурі чи у воєнному виробн. М. т. виправдовує навіть мілітаризацію як благо для капіталістичної економіки. Як знаряддя анти-кризового регулювання вона неспроможна.

В. М. Мазур.

 

Схожі за змістом слова та фрази