Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАВЧАЛЬНІ ЗБОРИ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ
   

НАВЧАЛЬНІ ЗБОРИ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ

— форма підвищення військ, кваліфікації осіб, які перебувають у запасі ЗС України, з відривом від в-ва. Порядок проведення Н. з. в. регулюється Законом України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» (1992, в ред. 1999). Відповідно до цього закону кількість і тривалість Н. з. в. залежать від категорій і розрядів, до яких віднесено військовозобов 'язаних запасу. Солдати, матроси, сержанти і старшини, прапорщики і мічмани до 35-річного віку (1-й розряд), які прослужили на строковій службі не менше одного року, призиваються на Н. з. в. до 5 разів на строк до 2 місяців кожного разу. Солдати, матроси, сержанти і старшини до 40-річного віку, прапорщики і мічмани до 50-річного віку (2-й розряд) призиваються на Н. з. в. до 3 разів на строк до 1 місяця кожного разу. Особи офіцер, складу запасу, які не проходили військової служби як офіцери, а також офіцери запасу, звільнені з військ, служби до набуття права на пенсію за вислугу років, за час перебування в запасі можуть бути призвані на Н. з. в. Офіцер, склад запасу 1-го розряду [мол. офіцери до 45 років, ст. офіцери — майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) до 50 років, полковник (капітан 1 рангу) до 55 років, вищі офіцери до 60 років] призиваються на збори на строк до 2 місяців кожного разу. Особи офіцер, складу 2-го розряду [мол. офіцери до 50 років, ст. офіцери — майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) до 55 років, полковник (капітан 1 рангу) до 60 років, вищі офіцери до 65 років] призиваються 2 рази на строк до 1 місяця кожного разу. Час і строки проведення Н. з. в. визначаються міністром оборони України відповідно до закону. Військовозобов'язані в період між навч. зборами за планом МО України можуть залучатися на перевірні збори на строк до 10 днів як без відриву від в-ва, так і з відривом. Заг. строк зборів під час перебування у запасі не може перевищувати 10 місяців. До заг. строку перебування на Н. з. в. зараховується і час перебування на перевірних зборах. У разі прийняття Президентом України рішення про введення в країні надзвичайного стану, а також оголошення окр. місцевостей зонами надзв. екол. ситуації військовозобов'язані можуть призиватися на спец, збори на строк не більше 2 місяців.

Призвані на Н. з. в. забезпечуються матеріальними засобами в порядку і розмірах, встановлених КМ України. За призваними зберігаються на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та серед, заробіток. За військовозобов'язаними, які під час Н. з. в. захворіли і продовжують хворіти після їх закінчення, зберігаються місце роботи і посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, їм замість заробітної плати виплачується допомога відповідно до зак-ва. Військовозобов'язаним, які на день призову на Н. з. в. не працювали, за весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, виплачується грош. забезпечення у розмірі мін. зар. плати за рахунок коштів МО України та ін. військ, формувань. Військовозобов'язаним, які пройшли збори і склали заліки за програмою навчання, можуть бути присвоєні чергові військові звання у запасі в порядку, встановленому положеннями про проходження військ, служби відповід. категоріями військовослужбовців та нормат.-прав. актами з питань військового обліку військовозобов'язаних. Права й обов'язки військовозобов'язаних, призваних на Н. з. в., що випливають з умов військ, служби, встановлені Законом «Про загальний військовий обов'язок і військову Службу».

В. О. Антонов.

 

Схожі за змістом слова та фрази