Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow плюш-подол arrow ПОБУТ
   

ПОБУТ

— позавиробнича сфера сусп. життя людей; сукупність способів і форм задоволення їхніх матеріальних і духовних потреб. Сфера П. є вторинною щодо сфери виробництва й управління. Гол., визначальна роль у змінах П. в кінцевому підсумку належить способу виробництва, виробничим відносинам. У класово антагоністичному суспільстві П. неминуче відображає притаманну даному суспільству соціальну структуру та його соціальні суперечності. Соціалістичний П. базується на соціальній і нац. рівності, на рівноправності чоловіка та жінки, є складовою частиною соціалістичного способу життя. П.— одна з осн. сфер сусп. життя, в якій формуються й виховуються люди, розкриваються їхні повсякденні відносини між собою. П. активно впливає й на інші процеси та явища, зокрема на поведінку людини. Розвиток П. визначається як рівнем матеріального виробництва, так і існуючою системою сусп. відносин. Якщо в капіталістичному суспільстві сфера П. протистоїть сфері праці, є пристановищем для індивіда, то за соціалізму суттєві відмінності між працею та П. поступово стираються, що сприяє подоланню індивідуалістичної психології й моралі, розвиткові колективізму, процесові дальшої гармонізації виробничої й невиробничої сфер сусп. життя. Соціалістичне суспільство бере на себе важливі функції культурно-побутового обслуговування, перетворює сферу П., використовуючи досягнення науково-тех. прогресу, на галузь індустрії (див. Побутове обслуговування населення) і тим самим сприяє подоланню залишків фактичної нерівності в П. жінки і чоловіка, зростанню вільного часу членів суспільства, впровадженню в П. нових обрядів і звичаїв. У розвинутому соціалістичному суспільстві в ході здійснення соціальної політики КПРС поступово долаються суттєві культурно-побутові відмінності між робітниками, колгоспниками та інтелігенцією, між містом і селом. Ця програма, спрямована на максимальне задоволення зростаючих матеріальних і духовних потреб рад. народу, передбачає, зокрема, розширення видів побутових послуг та збільшення їхнього обсягу, поліпшення організації відпочинку й дозвілля рад. людей. Усе це сприяє формуванню нової людини, всебічному розвиткові особи, вдосконаленню соціалістичного способу життя.

Літ.: Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981: Щербицкий В. В. XXV съезд КПСС о совершенствовании социалистического образа жизни и формировании нового человека. М., 1977; Гордон Л. А., Клопов Э. В. Человек после работы. Социальные проблемы быта и внерабочего времени. М., 1972; Мазур В. М. Соціалістичний побут та його розвиток. К., 1976.

В. М. Мазур.

 

Схожі за змістом слова та фрази