Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тб-тел arrow ТЕКТОНІЧНІ РУХИ
   

ТЕКТОНІЧНІ РУХИ

— переміщення окремих ділянок тектоносфери, які зумовлюють зміни внутр. структури і просторового розміщення геол. тіл. Гол. формами прояву Т. р. є періодичні коливання (підняття й опускання) та зміщення в горизонтальному напрямі певних ділянок літосфери. Виділяють два осн. типи коливальних Т. р.: мало амплітудні — епейрогенічні рухи (див. Коливальні рухи земної кори) і велико амплітудні — орогенічні (див. Орогенез) рухи. За характером деформацій Т. р. поділяють на складчасті (див. Складчастість гірських порід) і розривні (див. Розриви тектонічні), за масштабом прояву — на локальні (рухи окремих геол. тіл), регіональні (рухи регіональних тектонічних структур — платформ, щитів, геосинкліналей тощо) і планетарні (рухи глобальних тектонічних структур); за часом прояву — на давні, новітні й сучасні. Про давні Т. р. судять за зміною трансгресій і регресій моря в минулі геол. епохи, сумарною потужністю осадочних гірських порід, розподілом фацій і областей знесення уламкових гірських порід тощо. Швидкість вертикальних Т. р. (за даними повторного нівелювання) на рівнинах — до 0,5 см, у гірських районах — до 2 см за рік. Зміщення земної поверхні під час землетрусів сягають кількох метрів, іноді — більше ніж 10 м. Швидкість горизонтальних переміщень становить 0.1—5 см на рік.

Осн. причинами Т. р. вважають переміщення глибинної (підкорової) речовини і зміни швидкості обертання Землі навколо своєї осі. Т. р. є осн. причиною порушення геодинамічної рівноваги, що зумовлює безперервність прояву геол. процесів, руйнування давніх і формування нових тектонічних структур. Від характеру прояву Т. р. залежать форми цих структур і закономірності розміщення в них корисних копалин. На земній поверхні Т. р. проявляються у вигляді піднять і опускань окремих її ділянок, у межах яких формується відповідно гірський рівнинний і низовинний рельєф. Давні Т. р. досліджує тектоніка, новітні й сучас. рухи — неотектоніка.

Літ.: Хаин В. Е. Общая геотектоника. М., 1964; Бондарчук В. Г. Движение и структура тектоносфери. К., 1970; Белоусов В. В. Теотектоника. М 1976.

І. І. Чебаненко

 

Схожі за змістом слова та фрази