Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow грод-гудз arrow ГРУНТОЗАХИСНА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА
   

ГРУНТОЗАХИСНА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА

- система землеробства, основним завданням якої є захист грунту від водної та вітрової ерозії; комплекс науково обгрунтованих opг.-госп., агротех., лісомеліоративних, гідротех. та ін. заходів, спрямованих на боротьбу з ерозією грунту. Високоефективною є нова Г. с. з., розроблена Всесоюзним н.-д. ін-том зернового г-ва під керівництвом акад. О. І. Бараєва для посушливих районів Пн. Казахстану і Зх. Сибіру. Нова Г. с. з. на відміну від звичайної системи полицевого обробітку грунту основана на застосуванні системні плоскорізного обробітку. При полицевій системі на цілинних і перелогових землях грунт після розорювання швидко втрачає структурний стан, розпилюється і не може чинити опір руйнівній силі вітру (див. Ерозія грунту). При Г. с. з. надійним захистом грунту від руйнування вітром є рослинний покрив і збереження на поверхні грунту стерні та інших рослинних решток, що можливо лише завдяки застосуванню комплексу плоскорізних ґрунтообробних знарядь. Важливою складовою ланкою Г. с. з. є зернопарові чотири-,п'ятипільні сівозміни, де чисті пари займають 20-25% ріллі. На чистих парах застосовують куліси, посмужний обробіток грунту (смуги пару завширшки 100-150 м чергують зі смугами такої самої ширини зернових культур). На полях з легким механічним складом грунту ефективним заходом Г. с. з. є впровадження ґрунтозахисних сівозмін, у яких при смуговому розміщенні посіви багаторічних трав чергують з посівами однорічних культур.). Г. с. з. передбачає й будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд, лиманне зрошення, здійснення комплексу ін. заходів меліорації. Г. с. з. поклала кінець прояву вітрової ерозії на сході СРСР на площі бл. ЗО млн. га. В степовій зоні Української РСР Г. с. з. із застосуванням плоскорізного обробітку та сівби зернових культур стерньовими сівалками є високоефективним заходом захисту грунту від вітрової ерозії і підвищення урожайності с.-г. культур. На дальший розвиток Г. с. з. спрямована Постанова (серпень 1976) ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР про заходи по збільшенню виробництва протиерозійної техніки для сільського господарства; прийнято також Постанову Верховної Ради Української РСР (липень 1978) про стан і заходи по дальшому поліпшенню природоохоронної роботи в республіці. В умовах загрози водної ерозії Г. с. з. спрямована на створення глибокого орного шару, проведення обробітку грунту впоперек схилу, застосування спец. агромелі-оративних заходів (обвалування, лункування, переривчасте борознування зябу, щілювання, смугове розміщення культур та ін.).

Літ.: ПІикула Н. К. Агротехнические мероприятия по защите появ от эрозии. В кн.: Комплекс мероприятий по защите почв от арозии в УССР, ч. 1. X., 1971; Щербак И. Е. Почвозащитная обработка полей в южных районах. М., 1974: Почвозащитное земледелие. М., 1975; Нарциссов В. П. Научньїе основи систем земледелия. М., 1976; Воробьев С. А., Буров Д. И., Туликов А. М. Земледелие. М. 1977.

І. С. Руденко.

 

Схожі за змістом слова та фрази