Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow масн-мач arrow МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
   

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

— наука, що вивчає у взаємозв'язку склад, будову і властивості металевих і неметалевих матеріалів, а також методи одержання їх та обробки. Складова частина М.— металознавство. М. грунтується в основному на дослідженнях у галузі фізики, хімії й фіз. хімії. Гол. практичне завдання М. полягає у відшуканні оптимального складу матеріалів з певним комплексом властивостей. Склад матеріалів вивчають методами гравіметричного аналізу, гранулометричного (див. Гранулометрія), спектрального аналізу, полярографічного аналізу, радіоактиваційного аналізу, хімічного та ін., їхню будову — за допомогою електронографічного (див. Електронографія), електронно мікроскопічного, металографічного (див. Металографія) і рентгеноструктурного аналізу. Для визначення властивостей матеріалів застосовують мех. випробування (див. Брінелля метод, Віккерса метод, Роквелла метод), дилатометричні (див. Дилатометрія), магнітні, електричні тощо. Осн. методами одержання матеріалів є плавка, вакуумно-дуговий переплав, електронно-променевий (див. Електронно-променева технологія) і електрошлаковий переплав, плазмово-дуговий переплав, електролітичне осадження (див. Електроліз), осадження з парової або газової фази, полімеризація (полімерів), кристалізація з розплавів, хім. синтез, спікання, тверднення сумішей (бетон). Матеріали піддають зварюванню, обробці тиском (наприклад, куванню, штампуванню, прокатці), обробці різанням тощо. Набуває розвитку кріогенне й космічне М. (див. Кріогенна техніка, Космічна технологія). Значний вклад у розвиток М. внесли рад., в т. ч. укр., вчені О. О. Байков, А. А. Бочвар, В. Н. Гріднєв, Д. А. Дудко, В. Н. Єременко, Г. В. Курдюмов, Б. О. Мовчан, Б. Є. Патон, Г. В. Самсонов, В. М. Свечников, К. Ф. Стародубов, В. І. Трефілов, І. М.Францевич та ін. Проблеми М. досліджують в Інституті металургії ім. О. О. Байкова АН СРСР, Електрозварювання інституті ім. Є. О. Патона АН УРСР, Лиття проблем інституті АН УРСР, Матеріалознавства проблем інституті АН УРСР, Металофізики інституті АН УРСР, Надтвердих матеріалів інституті АН УРСР.

Літ.: Бочвар А. А. Металловедение. М., 1956; Конструкционные материалы, т. 1 — 3. М., 1963—65; Энциклопедия неорганических материалов, т. 1—2. К., 1977.

І. М. Федорченко.