Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БОГОРОДСЬКИЙ
   

БОГОРОДСЬКИЙ

Сава Осипович [1804, Ярославська губ. - 26.ХІ (8.ХІІ) 1857, Київ] -рос. і укр. правознавець. Навч. у С.-Петерб. духовній академії. Стажувався при 11-му (кодифікаційному) відціїїенні імп. канцелярії. З 1829 Б. продовжив навчання у Берл. ун-ті. 1832 повернувся із закордону і почав практ. діяльність під кер. М. Сперанського. 1835 захистив докт. дисертацію «Про філософію кримінальних законів у давніх і нових народів». У липні того ж року призначений ординарним професором нововідкритого Київ, ун-ту св. Володимира на кафедру законів благоустрою і благочинія (сучас. мовою — адміністративного права). В червні 1839 перезатверджений ординарним професором кафедри законів кримінальних і законів благочинія, що більше відповідало наук, інтересам Б. Викладав до кінця життя (з перервою у грудні 1854 — квітні 1857) переважно крим. право і крим. процес, рос. законодавство. Займав керівні посади в ун-ті: в 1837—39 — проректор, а в 1843—48 — декан юрид. ф-ту. Водночас (1839—48) був директором 2-ї Київ, гімназії і керував дирекцією училищ Київ, губернії. Очолював також ряд університ. комітетів і комісій. Наук, праці Б. та його лекц. курси зазнали помітного впливу німецької юрид. школи і характеризувалися певним консерватизмом, що компенсувалося високою ерудицією автора. Підсумком його творчої діяльності стала видана посмертно грунт, двотомна праця з теорії крим. законодавства в Європі, яка була підручною книгою для кількох поколінь вітчизн. юристів.

Тв.: Очерк истории угол, законодательства в Европе с нач. XVIII-ro века, т. 1-2. К., 1862. Літ.: Биогр. словарь профессоров и преподавателей имп. Ун-та св. Владимира (1834-1884). К., 1884.

 

Схожі за змістом слова та фрази