Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кук-куп arrow КУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ
   

КУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ

— географічний ландшафт, змінений цілеспрямованою раціональною діяльністю людини. Виникає на місці первісного природного або зміненого ландшафту географічного, в якому під впливом госп. діяльності сталися докорінні зміни морфологічної структури, зовн вигляду, характеру зв'язків між компонентами, геохім. та геофіз. процесів, стоку, ґрунтового зволоження, з'явилися нові високопродуктивні фітоценози тощо. Все разом узяте зумовило формування нової системи взаємозв'язків, відмінної від попередньої (вихідної). Важливою рисою К. л. є те, що напрям госп. діяльності узгоджується з природними властивостями, ця діяльність спрямована на зменшення негативного впливу несприятливих для господарства і життєдіяльності людини фізико-географічних (природних) процесів (ерозії, селів, зсувів, заболочування, засолення, посух та ін.) і макс. відтворення природних ресурсів. У К. л. регулюється стік, водно-тепловий режим, геохім. баланс (внесення добрив, відведення засолених вод), раціональне природокористування передбачає охорону ландшафту від руйнування і зберігає його в оптимізованому стані. К. л. формуються в процесі тривалого впливу певного виду госп. діяльності: землеробства (богарного, зрошуваного, осушуваного, польдерного), пасовищного скотарства, лісового, водного та рекреаційного г-ва (див. Рекреаційна територія), буд-ва (міськ., шляхового, гідротех.), меліорації, рекультивації земель тощо. Тому до культурних відносять агроланд-шафти, оазисні, меліоровані, лісо-госп., урбанізовані, архіт. ландшафти, лісопарки, дендропарки та ін. Необхідною умовою нормального функціонування, збереження і збагачення К. л. є постійний догляд за ним, раціональне впорядкування його з регульованим і нормованим природокористуванням. Див. також Антропогенний ландшафт.

П. Г. Шищенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази