Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Х arrow ХУЛІГАНСТВО
   

ХУЛІГАНСТВО

— злочин проти громад, порядку, відповідальність за який передбачена ст. 296 КК України. Кодекс розрізняє чотири види X. Зокрема, ч. 1 ст. 296 передбачає відповідальність за грубе порушення громад, порядку з мотивів явної неповаги до сусп-ва, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Під грубим порушенням громад, порядку розуміється заподіяння йому значної шкоди, що утруднює впорядковане функціонування сусп. відносин. Предмет, зміст грубості порушення громад, порядку залежить від конкр. обставин вчиненого винним діяння (порушення спокою людей у ніч. час, культур, заходу, реліг. служби тощо). Мотив явної неповаги до сусп-ва характеризується усвідомленим спонуканням до зневажл. ставлення до громад, порядку, ігноруванням існуючих у сусп-ві елементар. правил поведінки, моральності, добропристойності. Особлива зухвалість виявляється у діях, що відзначаються винятковою нахабністю, грубістю, брутальністю. Це можуть бути різні форми насильства: нанесення побоїв (зокрема, кільком особам), мордування потерпілого, заподіяння тілес, ушкоджень, знищення або пошкодження майна, зрив масового заходу, тим-час. припинення норм, діяльності установи чи громад, тр-ту тощо. На ступінь зухвалості впливають форма хуліган, дій, їх тривалість, нездатність потерпілого у зв'язку з малолітством або старістю протистояти хулігану, розмір завданої особі або майну шкоди, особливе безчинство тощо. Винятковий цинізм характеризується демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі. X., передбачене ч. 1 ст. 296 КК, карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Порушення громад, порядку, в т. ч. грубе, яке не відзначається особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, зокрема нецензурна лайка в громад, місцях, образливе приставання до гр-н, трактується не як злочин, а як дрібне X., адм. правопорушення, передбачене ст. 173 КпАП України. Кваліфікуючою ознакою X., визначеного ч. 2 ст. 296 КК, є вчинення передбачених ч. 1 ст. 296 дій групою осіб, що має місце, коли принаймні дві особи діють спільно як виконавці без поперед, змови між собою, тобто спонтанно або у випадку, коли до хуліган, дій однієї особи приєдналась ін. особа (інші особи). Це може бути і вчинення X. за поперед, змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28), а також орг. групою (ч. З ст. 28). X., передбачене ч. 2 ст. 296, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років. Кваліфікуючими ознаками X. є також вчинення його особою, раніше судимою за X., чи якщо воно пов'язане з опором представнику влади або представнику громадськості, який виконує обов'язки з охорони громад, порядку, чи ін. гр-нам, які припиняли хуліган, дії (ч. З, ст. 296). Раніше судимою за X. є особа, яка має не погашену і не зняту судимість за ст. 296 КК України 2001 або за ст. 206 КК України 1960, якщо дії, за які особа була засуджена за ч. 1 ст. 206, не були декриміналізовані. Опір як кваліфікуюча ознака X. проявляється в актив, протидії представнику влади чи громадськості виконувати їх служб, або громад, обов'язок з охорони громад, порядку (відштовхування, спроба вирватися при затриманні, погроза побиттям у відповідь на вимогу припинити X., нанесення побоїв, тілес, ушкоджень тощо) або в актив, протидії гр-нину, який припиняє X., тобто чинить дії, здатні самі по собі (напр., затримання, зв'язування) або із сторонньою допомогою (скажімо, виклик по телефону наряду міліції) припинити хуліган, дії. Вид X., передбачений ч. З ст. 296, карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. У ч. 4 ст. 296 вказано особливі кваліфікуючі ознаки X.: вчинення його із застосуванням вогнеп. або холодної зброї чи ін. предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілес, ушкоджень. Під застосуванням згаданих знарядь розуміється таке умисне використання їх уражаючих властивостей, за якого потерпілому заподіюються тілесні ушкодження або виникає реальна небезпека їх заподіяння (напр., коли ножем, колючою чи ріжучою холодною зброєю торкаються до тіла людини, маніпулюють у безпосеред. близькості від обличчя потерпілого, розмахують серед оточуючих). Небезпека полягає не в словах (скажімо, погрозі), а в діях по використанню цих знарядь вчинення найтяжчого виду X. На кваліфікацію вчиненого не впливає час виникнення наміру щодо використання саме уражаючих властивостей вогнеп. або холод, зброї для нанесення тілесних ушкоджень. Найтяжчий вид X. карається позбавленням волі на 3—7 років. Суб'єктивна сторона X. характеризується умисною формою вини і мотивом явної неповаги до сусп-ва. При вчиненні цього злочину, в якому дії характеризуються грубим порушенням громад, порядку, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, винна особа усвідомлює такий характер своїх дій і бажає так чинити. При вчиненні найтяжчого виду X. (ч. 4 ст. 296), який, на відміну від інших його видів, є матеріальним (а не формальним) двооб'єктним злочином (ознакою його об'єктив, сторони є результат у вигляді заподіяння шкоди здоров'ю — тілес, ушкоджень або небезпеки їх заподіяння), умисел винного має специфіку: винний усвідомлює наявність особливо кваліфікуючих ознак своєї поведінки (напр., що використовуване ним для нанесення тілес, ушкоджень знаряддя є холодною зброєю), умисел стосовно заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого як одному з об'єктів злочину може бути як прямим, так і непрямим. Мотив явної неповаги до сусп-ва може характеризуватися комплексом ницих спонукань у вигляді прагнення протиставити себе сусп-ву, виявити грубу силу тощо. Він є одним з гол. критеріїв відмежування X. від суміжних злочинів.

Літ.: Даньшин Н. Н. Ответственность за хулиганство по сов. уголов. праву. X., 1971; Яценко С. С. Ответственность за преступления против обществ, порядка. К., 1976; Його ж. Квалификация хулиганства. К., 1980; Його ж. Уголов.-прав. охрана обществ, порядка (сравн.-прав. аспект). К., 1986.

С. С. Яценко.

 

Схожі за змістом слова та фрази