Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РИБНИЦТВО
   

РИБНИЦТВО

— галузь економіки України, яка охоплює штучне розведення і відтворення риби та ін. вод. живих ресурсів. Госп. цикл Р. включає: вилов риби для зариблення водойм, вирощування риби, риборозведення в спец, маточниках і нерест, ставках, племінну справу у Р., вилов вирощеної риби. Рибницько-меліорат. та біотех. заходи, спрямовані на сприяння природ, відтворенню вод. живих ресурсів у стані природ, волі, не належать до Р. Прав, регулювання Р. здійснюється ВК України, Законом України «Про тваринний світ» (2001), Тимчасовим порядком ведення рибного господарства та здійснення рибальства (затв. КМ України 28.IX 1996), а також ін. нормат. актами. Залежно від цільового призначення може здійснюватися Р., спрямоване на збільшення запасів і поліпшення видового складу вод. живих ресурсів у природ, середовищі шляхом їх штуч. розведення та наст, вселення до природ, водойм, а також товар. Р., спрямоване на природ, відтворення, штуч. розведення і вирощування вод. живих ресурсів для одержання товар, продукції. Під час здійснення Р. в режимі спец, товарного риб. г-ва повинно бути забезпечено збереження цінних та рідкісних видів вод. живих ресурсів, які раніше перебували у виділеній для Р. водоймі, додержання встановлених зак-вом вимог до охорони і використання вод. та ін. природ, ресурсів, наданих у користування для потреб Р. Водні живі ресурси, одержані в результаті ведення товарного Р., є власністю підприємств, установ, організацій та гр-н, які у передбаченому зак-вом порядку здійснювали їх відтворення. Добування вод. живих ресурсів для Р. належить до спец, вик ористання цих ресурсів. Для потреб Р. дозволяється добування тварин, занесених до Червоної книги України. На вод. об'єктах, що використовуються для Р., права водокористувачів можуть бути обмежені в інтересах рибного г-ва. Водокористувачі, яким надано в користування рибогосподарські водні об'єкти (їх частини), зобов'язані проводити заходи, що забезпечують поліпшення екол. стану вод. об'єктів і умов відтворення рибних запасів. Відтворення вод. живих ресурсів при Р. регулюється Інструкцією про порядок проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів (затв. Держ. к-том риб. г-ва України 21.ГХ 1998). Штуч. розведення вод. живих ресурсів у рибогосп. вод. об'єктах загальнодерж. значення г-ва-ми, для яких товарне Р. не є осн. діяльністю, здійснюється відповідно до Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних живих ресурсів та їх використання (затв. Держ. к-том риб. г-ва України 28.Х 1998). Порядок ведення селекц. та пле-мін. справи у Р. визначається Законом України «Про племінну справу у тваринництві» (1999). Розмір збору за використання води для потреб Р. визначається на основі нормативів збору та факт, обсягів води, необхідної для поповнення ставків під час розведення риби та ін. вод. живих ресурсів (ст. 30 ВК України).

О. О. Погрібний.

 

Схожі за змістом слова та фрази