Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МІЖНАРОДНА АМНІСТІЯ
   

МІЖНАРОДНА АМНІСТІЯ

(Amnesty International) — міжнар. недержавна правозахисна організація. Засн. 28.V 1961 англ. правником П. Бененсоном. Діє на підставі статуту в,ред. 1997. Налічує понад мільйон членів та прихильників у 62 країнах і територіях (1999). Згідно зі статутом організації її метою є захист прав людини відповідно до Загальної декларації прав людини 1948. Особлива увага приділяється забезпеченню прав «в'язнів сумління», а також забороні смертної кари та застосування тортур. Базовим принципом М. а. є «неупередженість щодо країн та угруповань, які дотримуються різних світових політичних ідеологій» (ст. 2 статуту). Осн. методи діяльності: надання фін. та ін. допомоги в'язням сумління; оприлюднення інформації стосовно в'язнів сумління; розслідування та оприлюднення фактів зникнення осіб, коли є підстави вважати їх жертвами порушення прав людини; протидія висилці осіб з однієї країни до іншої, якщо там вони можуть стати в'язнями сумління та бути підданими тортурам або отримати смертний вирок; у відповідних випадках здійснення на місцях розслідування порушень чи загрози порушень прав людини; висловлювання протестів міжнар. організаціям та урядам з приводу ув'язнення за мотивами сумління тощо. М. а. як організація грунтується на засадах добровільності й складається з секцій (діють в окр. країнах, територіях і регіонах), груп (утворених цими секціями), а також індивід, членів. Секція має складатися принаймні з двох груп (мін. склад групи — 5 осіб). На кін. 90-х pp. у Міжнар. секретаріаті М. а. було зареєстровано понад 5 300 груп, діяло також кілька тисяч незареєстрованих груп. Найвищим органом М. а. є міжнародна рада, яка збирається не рідше одного разу на два роки. Рада приймає рішення з осн. питань діяльності організації. У період між сесіями ради працює міжнародний виконавчий комітет М. а., який засідає не рідше двох разів на рік. Повсякденна діяльність забезпечується міжнар. секретаріатом на чолі з ген. секретарем, котрого обирає міжнарод. викон. комітет. Фінансується за рахунок пожертв і чл. внесків.

Перша група М. а. в Україні з'явилася на поч. 1991 ум. Дрогобичі Львів, обл. 1994 утв. Українська асоціація «Міжнародна амністія» (УАМА). Вона видає щоміс. бюлетень «Контури». Заслуги М. а. у сфері захисту прав людини визнані й оцінені міжнар. співтовариством: 1977 організації присуджено Нобелівську премію миру, а 1978 — Премію прав людини ООН. Місцеперебування Міжнар. секретаріату М. а. —м. Лондон (Великобританія).

Т. І. Левицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази