Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ
   

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ

— пред'явлення учасникам процесу всіх матеріалів, які є у справі. Слідчий, визнавши закінченим досудове слідство в кримінальній справі, котра підлягає направленню до суду, зобов'язаний роз'яснити обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, цив. позивачу, цив. відповідачу, їхнім законним представникам право на О. з м. с. і, якщо вони побажають скористатися цим правом, вирішити клопотання, заявлені учасниками процесу після О. з м. с. (ст. 217-222 КПК України). Спочатку слідчий повідомляє про закінчення досуд. слідства потерпілому та його представнику, цив. позивачу, цив. відповідачу або їх представникам і роз'яснює їм право на О. з м. с, про шо складає протокол або додає до справи копію письм. повідомлення. У разі надходження від зазнач, осіб письм. або усного клопотання про О. з м. с. слідчий повинен надати їм таку можливість. Цив. відповідач може ознайомитися лише з тими мат-лами справи, що стосуються цив. позову. Під час О. з м. с. зазначені особи мають право робити виписки і заявляти клопотання про доповнення слідства, які слідчий повинен розглянути у 3-денний строк і задовольнити їх, якщо обставини, про встановлення яких заявлено клопотання, мають значення для справи. Про О. з м. с. цих осіб та про заявлені ними клопотання складаються відповідні протоколи. Виконавши зазнач, дії, слідчий зобов'язаний оголосити обвинуваченому, що слідство у його справі закінчено, і він має право на О. з м. с. як особисто, так і з захисником, а також може заявити клопотання про доповнення досуд. слідства. Якщо обвинувачений не виявив бажання ознайомитись з мат-лами справи за участю захисника, йому пред'являються для ознайомлення усі мат-ли справи. Під час О. з м. с. обвинувачений має право робити з них виписки, заявляти клопотання. Якщо у справі притягнуто кілька обвинувачених, слідчий зобов'язаний пред'явити всі мат-ли справи кожному з них.

При оголошенні неповноліт. обвинуваченому про закінчення досуд. слідства і пред'явленні йому мат-лів справи з дозволу слідчого може бути присутній закон, представник неповнолітнього (ст. 440 КПК). Якщо у справі бере участь захисник, слідчий надає йому можливість ознайомитись з її матеріалами, їх пред'явлення має бути відкладено до явки захисника, але не більш як на 3 дні. Якщо обраний обвинуваченим захисник не може з'явитися у цей строк, слідчий має право запропонувати йому запросити ін. захисника або призначити нового захисника. Обвинуваченого та його захисника не можна обмежувати в часі, потрібному для ознайомлення з усіма мат-лами справи, однак, якщо обвинувачений і його захисник намагатимуться затягнути закінчення справи, слідчий має право своєю мотивованою постановою визначити певний строк для О. з м. с. Така постанова підлягає затвердженню прокурором.

Захисник обвинуваченого при О. з м. с. має право: робити виписки, мати побачення з обвинуваченим віч-на-віч, роз'яснювати йому зміст обвинувачення, обмірковувати з ним питання про заявлення клопотань, подавати докази, заявляти відводи, оскаржувати дії та рішення слідчого і прокурора (ст. 219). Під час О. з м. с. обвинуваченого слідчий зобов'язаний роз'яснити йому право заявити клопотання про розгляд справи в суді першої інстанції одноособово суддею чи колегіально судом у складі 3 осіб.

Обвинуваченому та його захиснику, потерпілому і його представнику, цив. позивачу, цив. відповідачу, їх представникам мат-ли справи для ознайомлення пред'являються підшитими і пронумерованими. Якщо при провадженні досуд. розслідування застосовувалися звукозапис, відеозапис, кінозйомка, то для О. з м. с. звукозапис відтворюється, а кіно- і відеострічки демонструються обвинуваченому та його захиснику, а в разі клопотання — й ін. учасникам процесу.

Для ознайомлення не пред'являються мат-ли про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у крим. судочинстві. Клопотання обвинуваченого, його захисника, потерпілого і його представника, цив. позивача, цив. відповідача або їх представників про виконання будь-яких слідчих дій слідчий зобов'язаний розглянути в строк не більше З днів і задовольнити їх своєю постановою, коли обставини, про встановлення яких заявлено клопотання, мають значення для справи. Про відмову задовольнити клопотання слідчий складає мотивовану постанову і оголошує її особам, які його заявили. Про О. з м. с. зазнач, осіб та про заявлені ними клопотання складаються протоколи, де вказується, які саме мат-ли (кількість томів і аркушів) було пред'явлено для ознайомлення, чи ознайомлені обвинувачений, його захисник та ін. особи з мат-лами справи, протягом якого часу відбувалося ознайомлення із справою і які клопотання були заявлені. Протокол підписують особа, яка ознайомилася з мат-лами, і слідчий.

Після виконання дод. слідчих дій слідчий зобов'язаний ознайомити обвинуваченого і його захисника, а також надати можливість потерпілому і його представнику, цив. позивачу і цив. відповідачу або їх представникам ознайомитися з усіма дод. мат-лами, а в разі їхнього клопотання — з усією справою. Після призначення справи до суд. розгляду суддя повинен забезпечити прокурору, підсудному, його захиснику, потерпілому, цив. позивачу та їх представникам, якщо вони заявлять про це клопотання, можливість ознайомитися з усіма мат-лами справи, а цив. відповідачу і його представнику — з мат-лами, що стосуються цив. позову. Зазначені особи мають право зробити з мат-лів необхідні виписки (ст. 255).

Після постановлення вироку протягом строку, встановленого для його оскарження, прокурор, а також засуджений або виправданий, їх законні представники, захисники, потерпілий, цив. позивач, цив. відповідач та їх представники мають право ознайомитися у суді з мат-лами справи і апеляцією, касац. скаргою чи поданням, які є у справі (ст. 349, 351. 384). У цив. процесі сторони та ін. особи, що беруть участь у справі, мають право ознайомлюватися з мат-лами справи та робити з них виписки (СТ. 99 ЦПК України).

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази