Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
   

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

- галузь права, якою регулюються відносини у сфері організації та здійснення госп. діяльності, що пов'язана з виготовленням і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг для задоволення потреб окр. споживачів та сусп. потреб. Нормат. основою Г. п. є госп. законодавство. Його осн. джерела — Конституція України, закони України про підприємства та групи (об'єднання) підприємств, про господарські товариства, підприємництво; антимонопольно-конкурентне, біржове, банківське законодавство тощо. Завданням Г. п. є системне правове забезпечення госп. діяльності, яка здійснюється на профес. основі. Таке забезпечення — одна з неодмінних умов ефективного функціонування нар. г-ва країни, комерц. і не комерц. госп. обігу. Забезпечення системності правового регулювання госп. діяльності вимагає поєднання у його методі приватно-правових і публічно-правових основ, елементів припису, заборони, дозволу, рівного підпорядкування усіх суб'єктів господарювання вимогам сусп. госп. порядку. У юрид. науці існують різні думки щодо Г. п. як галузі системи права. Одні правознавці розглядають Г. п. як комплексну, інші — як одну з осн. галузей права. Аналогічний підхід існує і щодо галузі госп. законодавства.

В істор. аспекті Г. п., що виникло у 20 ст., пов'язане з торг.-ремісничим правом міст, що склалося у Середньовіччі і на базі якого надалі в міру розвитку та ускладнення економіки сформувалося у 17—19 ст. купецьке, торг.-комерційне та промислове право. Наприкінці 20 ст. склалися дві осн. моделі Г. п.: 1) радянське як система правового забезпечення функціонування централізовано керованої економіки; 2) євро-японське — як система правового забезпечення держ. регулювання і соціальної орієнтації змішаної економіки.

Г. п. — це ще й галузь юрид. науки, предметом вивчення якої є правове регулювання організації та здійснення госп. діяльності, проблеми держ. регулювання економіки, вдосконалення госп. законодавства, його систематизації і кодифікації тощо. Г. п. є навч. дисципліною, яку вивчають у екон. і юрид. навч. закладах. Предмет цієї навч. дисципліни цілком або частково збігається з предметом однойменної наук, дисципліни. У деяких навч. закладах вивчення Г. п. здійснюється шляхом викладання низки спец, курсів.

Літ.: Лаптев В. В. Экономика и право. М., 1981; Rittner F. Wirtschaftsrecht. Heidelberg, 1987; Мамутов В. К. Регулируемая экономика и хоз. право. «Известия вузов. Правоведение», 1990, № 6; Мартемьянов В. С. Хоз. право, т. 1—2. М., 1994; Знаменский Г . Л. Хоз. зак-во Украины: формирование и перспективы развития. К., 1996; Пили-пенко А. Я., Щербина В. С. Госп. право. К., 1996; Мамутов В. К., Чувпило О. О. Госп. право зарубіж. країн. К., 1996.

Й. К. Мамутов.

 

Схожі за змістом слова та фрази