Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow підд-піра arrow ПІЗНАННЯ
   

ПІЗНАННЯ

— процес цілеспрямованого активного ві дображення об'єктивного світу в свідомості людей, зумовлений суспільно-історичною практикою людства. П. є специфічною, вищою формою відображення. На відміну від нижчих форм відображення воно здатне виходити за межі наявного стану речей, тобто відображати не тільки сучасне, а й майбутнє, не лише дійсне, а й численні можливості — конкретні й абстрактні — для вибору тієї з них, що найбільше відповідає інтересам людини. Марксистська філософія, вбачаючи своє завдання не лише в поясненні, а й у революц. перетворенні дійсності, подолала однобічність попередніх тлумачень процесу П., довівши, що "свідомість людини не тільки відображає об'єктивний світ, але й творить його" (Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 29, с. 179). Отже, П. не просто має своєю основою практику — воно само є активним діяльним процесом ідеального освоєння дійсності, а його продукти не лише "повторюють" в ідеальній формі наявну реальність, а й відображають її з погляду перетворення і змін, що їх вносить людина в дійсність своїми практичними діями. Тому вихідною позицією у П. є не теоретичне відношення до об'єкта, а практична дія, спрямована на оволодіння ним (див. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 19, с. 364). Отже пізнавальний зв'язок між суб'єктом і об'єктом здійснюється безпосередньо в процесі практики (див. Суб'єкт і об'єкт у філософії). Будучи вторинним процесом щодо практичної діяльності, її відображенням, П., в свою чергу, активно впливає на практику. Адже практика не може бути цілеспрямованою творчою діяльністю, якщо вона не визначається знанням про різноманітні можливості реалізації цієї діяльності. Тільки на основі цього знання у процесі практики можна вибрати правильний шлях до здійснення мети. Закономірності руху й розвитку П. вивчає пізнання теорія.

 

Схожі за змістом слова та фрази