Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЕРЕЯСЛАВСЬКІ СТАТТІ 1659
   

ПЕРЕЯСЛАВСЬКІ СТАТТІ 1659

- договірні умови між моск. урядом і гетьманом України Ю. Хмельницьким про політ, і прав, становище України у складі Моск. д-ви, укладені на козац. раді у м. Переяславі (тепер Переяслав-Хмельницький Київ, обл.) 27.Х (6.ХІ) 1659. Вони підтверджували Березневі статті 1654 і були доповнені новими пунктами, які обмежували автономію України. Значна частина положень стосувалася управління Гетьманщиною. П. с. 1659, з одного боку, розширювали компетенцію Генеральної військової ради. Тепер вона мала обирати не лише гетьмана і ген. старшину, а й полковників з числа кандидатів, висунутих від тих полків, де вони перебували на службі. Гетьман без згоди Ген. військ, ради не мав права звільняти з посад обраних полковників. З другого боку, повноваження цього органу значно звужувалися. Рада втрачала право на усунення гетьмана від влади без дозволу царя. Гетьманщина самостійно не могла вирішувати питання про військ, походи в ін. д-ви. За П. с. 1659 за рахунок введення дод. посад збільшувався кількісний склад Ради старшини. У Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові, Брацлаві, Умані передбачалося розташування рос. залог на чолі з воєводами. П. с. 1659 також приписували: надання козац. війська за вказівкою царя на государеву службу; зобов'язання гетьмана не вступати в переговори з Річчю Посполитою; заборону рос. воєводам втручатися у збір податків з населення; звільнення дворів реєстрових козаків від військ, постоїв і перекладання військ, повинностей (постої, харчування, надання амуніції тощо) на простих міщан і селян; пільги для тих же реєстр, козаків на в-во і торгівлю вином, пивом та медом (заборонялося лише продавати вино на кварти); взаємне зобов'язання повертати втікачів з рос. воєводств і з Гетьманщини на пост, місця проживання під загрозою смертної кари для тих, хто приховує таких утікачів. Офіційно П. с. 1659 втратили чинність у 1669 після їх скасування царем Олексієм Михайловичем у зв'язку з обранням гетьманом України Д. Многогрішного і прийняттям Глухівських статей 1669.

Літ.: Статьи, присланный Юрием Хмельницким Князю Трубецкому. - Новыя Статьи, постановленныя с Гетманом Юрием Хмельницким в 1659 году.

В кн.: Источники Малорос, истории, собранные Д. Н. Бантышем-Каменским, ч. 1. М., 1858; Яковлів А. Укр.-моек, договори ХУН-ХУІП ст. Відень, 1934; Пичета В. И. Казац. государство на Украине (XVII—XVIII вв.). М., 1945; Історія України: нове бачення, т. І. К., 1995; Липинський В. Україна на переломі. 1657-1659. К., 1997; Смолій В. А., Степанков В. С. Укр. де рж. ідея XVII—XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. К., 1997; Яковен-ко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кін. XVIII ст. К., 1997; Мироненко О. М. Конституції укр. гетьманів XVII—XVIII ст. як об'єкти офіц. тлумачення, захисту і грубих порушень. «Вісник Конст. Суду України», 1999, № 5.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази