Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КООПЕРАТИВНЕ ПРАВО
   

КООПЕРАТИВНЕ ПРАВО

- галузь права, сукупність правових норм, якими регулюються правовий статус кооперативів, права та обов'язки їх членів, відносини кооп. власності та відносини між кооперативами і д-вою. Суб'єктами К. п. є.: члени кооперативу; кооперативи (т-ва) та їх об'єднання (спілки); працівники, в т. ч. члени кооперативу, що перебувають у труд, відносинах з кооперативами та їх об'єднаннями; підприємства, установи іі організації — юрид. особи, створені кооперативами та їх об'єднаннями на базі власності кооперативів та їх об'єднань.

Осн. принципи К. п. — право на добровільне об'єднання гр-н у побудовані на засадах дем. самоврядування кооперативи (т-ва) з метою полегшення свого екон. і соціального становища; право на госп. самостійність, добровільний вибір форм і напрямів кооп. діяльності; додержання відтворених у зак-ві кооп. принципів створення, господарювання, укріплення і контролю; поєднання держ. і внутр. кооп. регулювання діяльності кооперативів та їх об'єднань; невтручання д-ви у внутр. кооп. діяльність, яка здійснюється у межах статутів кооперативів та їх об'єднань; реальність гарантування і захист суб'єктивних прав учасників кооп. відносин.

Гол. джерелами К. п. є Конституція України, Закони України «Про споживчу кооперацію» (1992). «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997), відповідні укази Президента України, постанови КМ України тощо. К. п. як галузь права має власну структуру і включає кооп.-правові норми, систематизовані у певному порядку. Ця структура визначається особливостями сусп. відносин, регульованих К. п. Як наука К. п. становить систему ідей, теорій та принципів, шо стосуються кооп. відносин. Виступає як навч. дисципліна, що викладається у відповідних вищих закладах освіти.

Літ.: Николаев А. А. Теория и практика кооперации. М., 1908; Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. Пг., 1921; Семчик В. И. Кооперация и право. К.. 1991: Кооп. право. К.. 1998.

В. I. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази