Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕДЬКІН
   

РЕДЬКІН

(Редкін) Петро Григорович [4(16).Х 1808, м. Ромен, тепер Ромни Сум. обл. — 7(19). VI 1891, Петербург] - укр. і рос. правознавець, доктор права з 1844, почес. чл. Петерб. АН з 1890. Нар. в укр. дворян, сім'ї. Закін. Ніжин, гімназію вищих наук. Навч. (з 1826) на юрид. ф-ті Моск. ун-ту, 1828 перейшов до Дерпт. ун-ту, де й завершив юрид. освіту. З 1830 працював у II відділенні канцелярії його імп. величності. Виїжджав за кордон, слухав лекції видатних європ. учених Г. В. Ф. Гегеля, Ф. К Савіньї, К. Ф. Ейхгорна та ін. З 1835 читав курси лекцій з енциклопедії законознавства, історії нім. права, держ. права зарубіж. країн. 1848 Р. повернувся на держ. службу — в м-во наділів. З 1863 — знову в Петерб. ун-ті: на виклад, роботі, професор юрид. ф-ту, а в 1873—76 був ректором цього ун-ту. 1882 Р. призначено членом Держ. ради. Автор праць: «Огляд гегелівської логіки» (1841), «Про кримінальну кодифікацію» (1842), «Якої освіти вимагає сучасність від російського правознавця» (1846), «Енциклопедія юридичних і політичних наук» (1872—73), «З лекцій по історії філософії права у зв'язку з історією філософії взагалі» (т. 1—7, 1889—91). Праворозуміння Р. формувалося під впливом Г. Греція, Й. Г. Гердера, професора «російського закономистецтва» С. Сандукова, Д. І. Каченовського, Ф. К. Савіньї, Г. В. Ф. Гегеля, О. Конта та рос. західники», у т. ч. О. І. Герцена. Р. спочатку був фундатором рос. варіанту тлумачення та поширення гегелів. раціоналістичних доктрин сутності права і д-ви, зажив слави послідовного гегельянця і «ворога» історичної школи права, а з часу роботи в Петерб. ун-ті значною мірою сприйняв доктрину філос. позитивізму О. Конта, почав критикувати гегелів. «абсолютні теорії» у підході до розуміння д-ви і права.

Право для Р. було «втіленням правди і справедливості через розум і свободу волі». У докт. дис. з крим. права (1844) він розробив концепцію побудови майб. Кримінального уложення у Росії, обгрунтував необхідність «ясності, точності й повноти» визначення кожного виду злочину, чіткого формулювання видів покарань і порядку їх виконання.

Р. належить концепція трьох способів викладання науки права, які він називав (за ступенями важливості) генетичним, діалектичним і органічним.

Редькін Петро Григорович - leksika.com.ua

Тв.: Из лекций по истории философии права в связи с историей философии вообще, т. 1-7. СПб., 1889-91; Избр. пед. сочинения. М., 1958.

Літ.: Толбин В. В. П. Г. Редкий. В кн.: Лицей кн. Безбо-родко. СПб., 1859; Шимановский М. В. Петр Григорьевич Редкий. О., 1891; Мироненко О. М. Народження укр. юрид. науки і перші вітчизн. доктрини суд. конст. юстиції (друга пол. XIX ст.). «Вісник Конст. Суду України», 2000, № 6; 2001, № 1, 3.

О.М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази