Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВА
   

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВА

— співвідношення факт, результатів здійснення норми права та декларованої нею мети. Остання передбачається нормотворцем при прийнятті відповідних правових актів — законів, указів Президента України, постанов КМ України тощо. Ця мета, зважаючи на наявність засобів та умов її досягнення, може бути найближчою або ж перспективною. За сферою сусп. життя, якої вона стосується, розрізняють екон., політ., екол., духовні та ін. цілі нор-мат. актів. Якщо зміст мети цих актів становлять саме юрид. наслідки (тобто зміни у правовому статусі певної групи суб'єктів або у конкр. правах і обов'язках персоніфікованих суб'єктів), можна говорити про юридичну Е. п. В усіх ін. випадках йдеться про за-гальносоціальну (екон., політ., екол., духовну та ін.) Е. п.

Результатом впровадження норм права в життя є реальні зміни у сусп. відносинах. Розрізняють результати правових актів очікувані й неочікувані (несподівані), позитивні (корисні) й негативні (шкідливі). Заг. ефективність правового регулювання забезпечується належною якістю відповідних правових актів та процес, механізмами їх реалізації. Загальносоціальними передумовами Е. п. є його відповідність: об'єктивним закономірностям існування і розвитку людини та сусп-ва; конкр.-істор. умовам функціонування, реальним можливостям здійснення (матеріальним, духовним, кадровим тощо); потребам та інтересам суб'єктів, відносини яких регулюються у правовому порядку; станові правосвідомості і моралі, рівню заг. культури, громад, думці, висновкам наук (сусп., природничих, тех.), які предметно досліджують об'єкти, що належать до сфери правового регулювання.

Літ.: Эффективность правовых норм. ?., 1980; Лазарев В. В. Эффективность применения права. Казань, 1982; Зак-во: проблеми ефективності. ?., 1995; Рабінович ?. ?. Основи заг. теорії права та д-ви. К., 1995; Цветков В. В. Держ. управління: осн. фактори ефективності (політ.-правовий аспект). X., 1996.

П. М. Рабінович.

 

Схожі за змістом слова та фрази