Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕКЛАРАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ І РОЗВИТКУ 1969
   

ДЕКЛАРАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ І РОЗВИТКУ 1969

— міжнар. документ, ухвалений 24-ю сесією га ООН 11.XI 1969. Складається з преамбули, 3 частин («Принципи», «Цілі», «Засоби і методи») і 27 статей. Декларація (ст. 1) підкреслює: всі народи і всі люди незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, віросповідання, національності, етн. походження, сімейного або соціального стану, політ, чи ін. переконань мають право жити в гідних умовах і в умовах свободи, користуватися б лагами соціального прогресу і повинні, зі свого боку, сприяти йому.

В Декларації (ст. 3) викладено осн. умови соціального прогресу і розвитку: а) нац. незалежність, заснована на праві народів на самовизначення; б) принцип невтручання у внутр. справи держав; в) поважання суверенітету і тер. цілісності держав; г) невід'ємний суверенітет кожної д-ви над своїми природ, ресурсами; д) право і відповідальність кожної д-ви тією мірою, якою це стосується кожної нації і народу, вільно визначати власні цілі соціального розвитку, встановлювати їх послідовність та визначати згідно з принципами Статуту ООН засоби і методи їх досягнення без будь-якого втручання ззовні; е) мирне співіснування, дружні відносини і співробітництво держав незалежно від відмінностей у їх соціальній, екон. та політ, системах. Соціальний прогрес і розвиток, зазначається у документі (ст. 5), вимагають повного використання люд. ресурсів за умови поважання осн. свобод, закріплених у Загальній декларації прав людини 1948, надання кожній людині права на працю та вільний вибір занять, участі всіх членів сусп-ва у продуктивній і суспільно корисній праці та встановлення, згідно з правами людини і осн. свободами, таких форм власності на землю і засоби в-ва, що виключають будь-які форми експлуатації людини, забезпечують рівні права на власність для всіх і створюють умови для справжньої рівності людей (ст. 6). Осн. цілями соціального прогресу і розвитку є: а) забезпечення права на працю на всіх рівнях; б) ліквідація голоду і недоїдання; в) ліквідація злиднів, забезпечення неухильного підвищення рівня життя, справедливого і рівномір. розподілу доходів; г) досягнення найвищого рівня охорони здоров'я і забезпечення охорони здоров'я всього населення по можливості безплатно; д) ліквідація неписьменності, забезпечення права на заг. доступ до культури, на безплатне обов'язкове навчання на початковому рівні і на безплатне навчання на всіх рівнях; підвищення заг. рівня освіти протягом усього життя; е) забезпечення всіх, особливо осіб з низьким доходом та великих сімей, задовільним житлом і комунальним обслуговуванням (ст. 10). Важливе місце у досягненні соціального прогресу Декларація відводить захисту довкілля, закликаючи д-ви і народи вжити всіх можливих правових і адм. заходів для захисту і поліпшення навкол. природ, середовища (ст. 13, 25, 27).

Декларація закликала до заг. і повного роззброєння та використання вивільнюваних ресурсів в інтересах екон. і соціального прогресу, розвитку і добробуту всіх народів. Літ.: Права человека. Сб. междунар. договоров, т. 1, ч. 2. Универсальные договоры. ?.- И. — Женева, 1994.

Ю. I. Нипорко.

 

Схожі за змістом слова та фрази