Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АРБІТР
   

АРБІТР

(франц. arbitre, від лат. arbiter — посередник) — 1) Посередник, третейський суддя, якого обирають сторони за взаємною згодою або який призначається у передбаченому законом порядку для розв'язання спору. У міжнар. практиці розв'язання спору несуд. органами здійснюється арбітражами, до складу яких входять А. За Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж» (1994) кількість А. для розгляду справи визначають сторони. Якщо вони не визначили кількості, то призначаються три А. 2) В Україні посадова особа арбітражного суду до прийняття Закону «Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд"» (1997), яким арбітра перейменовано на судцю. Судці надані конст. повноваження, необхідні для здійснення правосудця при вирішенні госп. спору, закріплені в Законі України «Про арбітражний суд» (1991) тав Арбітражному процесуальному кодексі України. Статус судді мають голова Вищого арбітражного суду України, його заступники, голови арбітраж, судів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, їх заступники. Згідно з Конституцією України правосуддя здійснюють профес. судді, котрі рекомендуються на цю посаду кваліфікац. комісією суддів з числа гр-н України, не молодших 25 років, які мають вищу юрид. освіту і стаж роботи у галузі права не менш як 3 роки, проживають в Україні не менш як 10 років та володіють державною мовою. Перше призначення на посаду профес. судці строком на 5 років здійснюється Президентом України. Всі ін. судді, крім судців Конституційного Суду України, обираються Верх. Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом. Крім цих загально-конст. вимог, для зайняття посади судді арбітражного суду у Законі «Про арбітражний суд» передбачені дод. вимоги. Зокрема, на посаду судді Вищого арбітраж, суду України призначається (обирається) особа, котра досягла на цю дату 30 років, має вищу юрид. освіту і стаж роботи за спеціальністю, як правило, не менше 5 років. Суддями ін. арбітраж, судів призначаються (обираються) особи віком не менше 25 років, що мають вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю, як правило, не менше 3 років. У здійсненні правосуддя судді незалежні і підкоряються лише законові. їх незалежність і недоторканність гарантуються Конституцією та ін. законами України. Вплив на суддю у будь-якій формі з метою перешкодити всебічному, повному та об'єктивному розглядові конкр. справи тягне відповідальність за чинним законодавством. Вимоги судді, що ставляться у межах повноважень арбітраж, суду, є обов'язковими для посад, осіб, держ., кооп., громад, та ін. органів, госп. та ін. організацій і підприємств, до яких вони звернуті. Судді не можуть належати до політ.

партій і профспілок, брати участь у будь-якій політ, діяльності, мати представн. мандат, займати будь-які ін. оплачувані посади, виконувати ін. оплачувану роботу, крім наук., викладацької і творчої. д. д. Лшшк.

 

Схожі за змістом слова та фрази