Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МАШИННО-ТРАКТОРНІ СТАНЦІЇ
   

МАШИННО-ТРАКТОРНІ СТАНЦІЇ

(МТС)-держ. підприємства, які існували в СРСР (1930—58) і мали на меті надання технічної допомоги колгоспам у механізації с. г. їх правовий статус визначався, зокрема, постановами РМ СРСР і ЦК КПРС «Про заходи щодо подальшого поліпшення роботи машинно-тракторних станці й» від 21.IX 1953, ЦК КПРС і РМ СРСР «Про зміну практики планування сільського господарства» від 9.ІІІ 1955.

МТС виступали як самост. суб'єкти права і господарювання, від свого імені вступали в договірні відносини з колгоспами стосовно їх вироб.-тех. обслуговування, укладали договори з різними організаціями, в т. ч. державними, а також з окр. гр-нами. Вони несли відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їм майном і коштами. МТС відповідали перед д-вою як за вироб. діяльність колгоспів, так і за здачу ними сільськогосп. продукції і сировини у розмірах, установлених райвиконкомами відповідно до держ. плану заготівель продукції рослинництва і тваринництва за обов'язковими поставками, натуроплати за роботи МТС, контрактації й держ. закупівель. 1958 МТС були реорганізовані в районно-технічні станції (РТС), а на поч. 60-х рр. ці станції увійшли до складу об'єднань і відділень «Сільгосптехніки».

Літ.: Зем. и колхоз, право. М., 1957; Лурье С. М., Козырь М. И. Договорные отношения сельскохоз. предприятий в СССР. М., 1974; Бычкова Ц. В. Договор в производст-венно-экон. связях между сельс. хоз-вом и промышленностью. К., 1980; Правовые вопросы межхоз. кооперации в сельс. хоз-ве. К., 1981; Вовк Ю. А. Правовое регулирование материально-тех. снабжения сельс. хоз-ва. М., 1985.

В. I. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази