Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІЦЕЙ
   

ЛІЦЕЙ

(лат. Іусеиm, від грец. Лuxelov— назва гімназії біля Афін, де Арістотель навчав своїх учнів) — 1) Середній загальноосв. навч. заклад у країнах Зх. Європи, Лат. Америки, Африки. 2) У Росії до 1917 — привілейований середній або вищий навч. заклад для дітей дворян, який готував держ. чиновників усіх відомств. Найвідоміші — Царськосельський Л. (побл. Петербурга) та Рішельєвський Л. (Одеса).

3) У сучас. Україні — загальноосв. навч. заклад III ступеня з профільним навчанням і профес. підготовкою. Завданнями Л. є: надання заг. серед, освіти понад держ. осв. стандарт; здійснення наук.-практ. підготовки талановитої учнівської молоді; формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадян, позицією, почуттям нац. самосвідомості, підготовленої до профес. самовизначеності. Л. функціонують на основі Закону України «Про загальну середню освіту» (1999), Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затв. КМ України 14.IV 2000) та власних статутів. Статути Л. затверджує власник або орган управління освітою (залежно від форми власності) та реєструє місц. орган викон. влади або орган місц. самоврядування. За орг.-правовими засадами Л. бувають трьох форм власності: державної, комунальної і приватної. Статус державного має заклад, заснований на держ. формі власності; статус комунального — Л., заснований на комунальній, і приватного — на приват. формі власності. Рішення про створення державного Л. приймають центр, органи викон. влади, а про заснування Л. на комунал. формі власності — за поданням органів управління освітою РМ АР Крим, обласні, Київ, та Севастопольська міські держ. адміністрації. Приватний Л. здійснює свою діяльність за наявності ліцензії, виданої в установленому порядку. Л. можуть входити до: навч.-виховних комплексів, які у своєму складі об'єднують заклади різних типів та рівнів акредитації з метою задоволення допрофес. і профес. запитів гр-н; навч.-виховних об'єднань з дошкільними, позашкільними та ін. навч.-виховними закладами для задоволення культур.-осв. потреб населення. Строк навчання у Л. — 3 роки. Навч.-виховний процес здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання. Широко використовуються інновац. технології навчання. Структуру та зміст освіти в Л. визначає роб. навч. план, який складається на основі типового навч. плану, затв. М-вом освіти і науки України з урахуванням профілю і специфіки даного закладу.

Здобуття освіти в Л., незалежно від його підпорядкування, типів і форми власності, має відповідати програмам поглибленого вивчення дисциплін, затв. М-вом освіти і науки України.

Літ.: Алфімов В. М. Ліцей у системі освіти України. Д., 1996.

С. В. Бобровник, М. К. Глоба.

 

Схожі за змістом слова та фрази