Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
   

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ

(від лат. re... — префікс, що означає поновлення або повторення дії, і пізньолат.— обробіток) — комплекс орг., тех., біотехнол. та прав, заходів, здійснюваних з метою відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель. Запровадження Р. з. пов'язане з розширенням видів і масштабів сусп. діяльності, здійснення яких супроводжується порушенням фунт, покриву земельних ділянок. Ідеться про такі види діяльності, які неможливо здійснювати без порушення верх, шару грунту: зведення будівель і споруд, розвідування покладів корисних копалин, їх видобування відкритим способом тощо. Водночас порушення цілісності ґрунтового покриву не тільки погіршує властивості землі як засобу сільськогосп. в-ва, просторового базису для розселення людей та розміщення об'єктів їх вироб. діяльності, а й завдає значної шкоди довкіллю. Тому діяльність, пов'язана з порушенням ґрунтового покриву зем. ділянок, докладно регламентується нормами права. Земельний кодекс України визначає фунти зем. ділянок, незалежно від їх власнісного статусу чи цільового призначення, об'єктом особливої охорони. Це означає, що, по-перше, права власників зем. ділянок та землекористувачів стосовно наявного на їх ділянках фунтового покриву обмежуються законом. Зокрема, вони не мають права знімати та переносити фунтовий покрив зем. ділянок без спец, дозволу органів, що здійснюють держ. контроль за використанням та охороною земель. По-друге, в разі отримання дозволу на проведення діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого шару фунту, власники зем. ділянок та землекористувачі зобов'язані забезпечити зняття, складування, зберігання поверхневого шару фунту та його нанесення на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на ін. зем. ділянку для підвищення її продуктивності та ін. якостей. Нанесення знятого шару фунту на зем. ділянки повинно забезпечувати не тільки мех. повернення його на попереднє місце, а й відтворення чи поліпшення гідрол. режиму зем. ділянок, їх рельєфу та екол. стану фунтів і материнських порід. Гр-ни та юрид. особи, які не виконують вимоги зак-ва щодо Р. з. на своїх зем. ділянках, притягуються до юрид. відповідальності.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази