Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow змін-зору arrow ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
   

ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

— частина рад. цивільного права, яка регулює суспільні відносини майнового характеру між соціалістич. орг-ціями, між ними і громадянами, а також громадян між собою. Норми 3. п. містяться в Основах цивільного законодавства Союзу PCP і союзних республік, ін. загальносоюзних нормативних актах (напр., в Положенні про поставки, Статуті залізниць СРСР), цивільних кодексах союзних республік (в УРСР — розділ III Цивільного кодексу УРСР). Заг. частину 3. п. становлять норми, які поширюються на всі зобов'язання. Це норми про поняття та підстави виникнення зобов'язань, укладання договорів, виконання зобов'язань, види забезпечення виконання зобов'язань (неустойка, застава, порука, гарантія, завдаток), відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань (див. Відповідальність цивільна), підстави припинення зобов'язань. Особлива частина 3. п. охоплює норми, які регулюють окремі види зобов'язань. До них належать договори: купівлі-продажу договір, поставки, держ. закупівлі с.-г. продукції у колгоспів і радгоспів (див. Контрактація), житл. найму, підряду, договори на капітальне будівництво, перевозки, страхування та ін., а також зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди, рятування соціалістичного майна, безпідставного придбання або збереження майна за рахунок коштів ін. особи. Норми 3. п. мають на меті сприяти зміцненню екон. системи СРСР, виконанню держ. планів екон. і соціального розвитку, задоволенню матеріальних і культур. потреб громадян, забезпеченню охорони соціалістичної і особистої власності.

Літ.: Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975; Советское гражданское право, ч. 1. К., 1977.

Д. В. Боброва.

 

Схожі за змістом слова та фрази