Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тім-токо arrow ТЛУМАЧЕННЯ ЗАКОНУ
   

ТЛУМАЧЕННЯ ЗАКОНУ

— встановлення справжнього змісту норм закону з метою юрид. оцінки (кваліфікації) фактів суспільного життя і правильного висвітлення їх на основі цих норм. Одна з стадій реалізації норм права (див. Реалізація права). Т. з. допомагає виявити виражену в законі волю законодавця як заг. правила і встановити, чи відповідає цьому правилу конкретний випадок сусп. життя. Існують спец. способи Т. з., які лише в сукупності забезпечують правильне розуміння його як заг. правила поведінки, що визначає права і обов'язки учасників правовідносин. У рад. юрид. науці й практиці застосовують граматичне (в т. ч. етимологічне і синтаксичне), систематичне, логічне, істор. і телеологічне тлумачення правових норм. Граматичне Т. з. полягає у з'ясуванні значення слів, застосовуваних законодавцем у їхньому повсякденному вжитку, і спеціального значення їх у юриспруденції тощо; систематичне — у встановленні змісту правової норми залежно від місця, яке вона займає в даному правовому акті, та ін. Логічне Т. з. досягається шляхом порівняння норми з заг. принципами права або з принципами окремих його галузей, з'ясування взаємозалежності окремих елементів даної норми (диспозиції, гіпотези, санкції). Істор. Т. з. полягає в порівнянні правових норм з тими, що діяли раніше; телеологічне — у з'ясуванні приписів окремої норми залежно від мети, що її викладено в преамбулі законодавчого акта або встановлено шляхом аналізу заг. змісту його. Конституцією СРСР (ст. 121, п. 5) Т. з. покладено на Президію Верховної Ради СРСР. В УРСР Т. з. згідно з п. 5 ст. 108 Конституції УРСР дає Президія Верховної Ради УРСР.

 

Схожі за змістом слова та фрази