Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дисц-дім arrow ДИТЯЧА ТВОРЧІСТЬ
   

ДИТЯЧА ТВОРЧІСТЬ

- сфера діяльності дитини, яка сприяє її інтелектуальному й емоціональному розвиткові. В процесі творчості дитина виявляє своє ставлення до навколишнього середовища, розвиває і вдосконалює навички до роботи з різними інструментами і матеріалами. В СРСР розвиток Д. т. спрямований на формування комуністичного виховання, особистості майбутнього громадянина соціалістичного суспільства. Технічна Д. т.- один з важливих засобів навчання, політехнічної освіти та професійної орієнтації. Сприяє виникненню, закріпленню й розвиткові інтересу дітей до техніки, розвиткові раціоналізаторських і винахідницьких нахилів і здібностей. У вік науково-технічної революції проблема розвитку тех. Д. т. набуває особливої актуальності. її розглядають як вищий, завершальний етап вивчення шкільних предметів природничого циклу. Найчастіше тех. Д. т. виявляється в конструюванні моделей різних машин (літаків, кораблів, ракет, місяцеходів тощо), радіоелектронних приладів, навч. обладнання і устаткування. В СРСР склалась і далі розвивається науково обгрунтована система організації тех. Д. т., в якій чільне місце посідають загальноосв. школа й позашкільні заклади (станції і клуби юних техніків, моряків, дитячі залізниці). Поряд з цим значну роль у розвитку тех. Д. т. відіграють відповідні орг-ції ВЛКСМ, профспілок, ДТСААФ. В загальноосв. школах діють гуртки юних техніків різних профілів. Функціонують клуби юних техніків профспілок, палаців і будинків піонерів та школярів тощо. Інструктивно-методичним центром організації наук.-тех. творчості учнів є станпії юних техніків. В УРСР 1978 їх діяло 234, з них одна республіканська (Київ), 26 обласних і 207 міських (районних). Станції юних техніків мають відділи, лабораторії, літні піонерські табори. При станціях функціонувало 6060 гуртків різних профілів, у яких працювало бл. 95 000 учнів шкіл (1978). Станції юних техніків допомагають школам і позашкільним закладам розвивати тех. Д. т., розробляють і перевіряють у процесі експериментальної гурткової роботи орієнтовні програми гуртків і методику занять у них; разом з ін-тами вдосконалення вчителів організовують підготовку й підвищення кваліфікації керівників тех. гуртків, проводять конкурси творчості юних техніків, спортивно-технічні змагання, олімпіади та ін. заходи, спрямовані на розвиток технічної Д. т. Художня Д. т. включає малювання, ліплення, вишивання, виготовлення аплікацій, навчання музики, складання віршів, оповідань тощо.

Спонукальні мотиви художньої Д. т. пов'язані з освоєнням дітьми навколишнього предметного середовища, з оволодінням ними мовою, з розвитком словесно-логічної пам'яті, з формуванням їхніх розумових здібностей. Водночас худож. Д. т. виявляє одну з істотних особливостей дитячого віку -легку збудливість і активність уяви та фантазії. Творчі процеси як передумова Д. т. виявляються вже в дуже ранньому віці - в іграх дітей. Згодом, у власне творчості, діти прагнуть до відтворення побаченого, почутого і прочитаного, а також своєї фантазії. Тематика Д. т. окреслена віковими межами - коло її розширюється з розвитком дитини. Худож. Д. т.- предмет науково-пед. і психологічних досліджень. Вивчення її допомагає визначенню вікових особливостей дітей, специфіки дитячої психології, дає змогу проникнути в процес формування особистості і в процес розвитку здібності до естетичного сприйняття й переживання. Важливою наук. проблемою педагогіки є керівництво Д. т. Воно сприяє розвиткові творчого потенціалу дитини, розв'язує проблеми її розумового розвитку та естетичного виховання. Теорію образотворчої Д. т. розробили рад. вчені А- В. Бакушинський, М. М. Волков, Є. І. Ігнатьєв, Л. С. Ви-готський, Г. В. Лабунська та ін. З метою розвитку творчості дітей в СРСР введено обов'язкові заняття з малювання, ліплення і музики в дитячих садках, уроки малювання в 1-6 класах середньої школи; існує й розвинута мережа позашкільних закладів, де проводяться заняття з образотворчого мист., музики та ін. Серед кращих дитячих худож. студій - студія при Київ. Палаці піонерів, при Ужгород., Одес., Дніпропетр. палацах, дитяча студія Ленінського р-ну (м. Київ; премія ім. М. Островського, 1978). На Україні керівництво і вивчення Д. т. здійснюють респ. навч.-методичний кабінет естетич. виховання при М-ві освіти УРСР (до 1952 - Центр. Будинок худож. виховання), н.-д. Ін-т педагогіки УРСР. Систематично організовуються конкурси і виставки Д. т.- респ., всесоюзні, міжнародні (виставки творів рад. дітей в Індії, Японії, НДР та ін.).

Літ.: Разумовский В. Г. Развитие технического творчества учащихся. М., 1961; Игнатьев Е. И. Психология изобразительной деятельности детей. М., 1961; Лабунская Г. В. Изобразительное творчество детей. М., 1965; Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1967; Кондратенко В. І. Електроніка в позакласній роботі. К., 1972; Левін В. О., Павлов СО., Романова А. С. Барвиста планета. Альбом. X., 1973; Осташивский Н. И. Киев глазами детей. Альбом. К., 1974; Левин В. А. Воспитание творчества. М., 1977; Осташинський Н. Й. Вогненні барви. Альбом. К., 1978.

О.І. Бугайов, Г. В. Заварова.

Дитяча творчість

 

Схожі за змістом слова та фрази