Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow цех-цюр arrow ЦИТОГЕНЕТИКА
   

ЦИТОГЕНЕТИКА

(від грец.— вмістище, тут — клітина і генетика) — наука, що вивчає закономірності спадковості у взаємозв'язку з будовою і функціями внутрішньоклітинних структур. Досліджує переважно зміни структур хромосом, їхню поведінку в мітозі й мейозі, рекомбінації генів, передавання їх від клітини до клітини, від батьків нащадкам. Ц. тісно пов'язана з цитологією, генетикою, молекулярною генетикою, цитохімією, каріологією та ін. науками і використовує їх методи дослідження. Методами цитохімії та молекулярної генетики встановлено структурні і функціональні зміни хромосом в клітині, що ділиться, та в інтерфазному ядрі клітини (див. Інтерфаза). Ц. виникла на поч. 20 ст. після перевідкриття Менделя законів і внаслідок виявлення ідентичності поведінки хромосом і генів при схрещуванні та розщепленні гібридів. На цей час було вже одержано дані з морфології хромосом і поведінки їх під час поділу клітини (рос. вченим І. Д. Чистяковим, П. І. Перемежком, нім.— Е. Страсбургером, В. Флеммінгом, Т. Бовері, О. Гертвігом та ін.). Теор. основою Ц. стали осн. положення хромосомної теорії спадковості. Значний вклад у розвиток Ц. зробили рос. вчені С. Г. Навашин, Г. Д. Карпеченко, М. К. Кольцов, Г. А. Левитський, О. О. Прокоф'єва-Бельговська та ін. Важливими етапами у розвитку Ц. було з'ясування явищ розщеплення, незалежного розподілу генів, зчеплення генів, кросинговеру. Застосування в Ц. методів електронної мікроскопії, радіоактивних ізотопів, рентгеноструктурного аналізу та ін. дало змогу виявити тонку структуру хромосом (див. Хроматида, Хромомери, Хроматин), будову і функції хромосом на молекулярному рівні (див. Реплікація, Транскрипція в генетиці, Трансляція в генетиці) тощо. В СРСР проблеми Ц. розробляють Ін-т цитології АН СРСР, Ін-т мед. генетики АМН СРСР, Ін-т цитології і генетики Сибірського відділення АН СРСР, на Україні, зокрема,— Ін-т молекулярної біології та генетики АН УРСР, Ін-т проблем онкології АН УРСР та ін. Видаються журнали "Цитология", "Генетика", в УРСР — "Цитология и генетика".

Літ.: Основы цитогенетики человека. М., 1969; Константинов А. В. Цитогенетика. Минск, 1971; Суонсон К., Мерц Т., Янг У. Цитогенетика. Пер. с англ. М., 1969.

Ю. Б. Вахтін.