Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow роск-руж arrow РОСЛИННИЦТВО
   

РОСЛИННИЦТВО

— 1) Одна з осн. галузей сільського господарства; вирощування культивованих с.-г. рослин. Продукцію Р. використовують для харчування населення, як корми для годівлі с.-г. тварин та як сировину для багатьох галузей пром-сті — харч., легкої, фармацевтичної тощо. За госп. і біол. ознаками розрізняють польові, овочеві, плодові та ягідні, лучні й лісові с.-г. рослини. Відповідно до цього Р. поділяють на рільництво, овочівництво, садівництво, виноградарство, луківництво, лісівництво. Найбільше нар.-госп. значення має рільництво, завданням якого є вирощування польових культур (зернових, тех., баштанних, кормових, картоплі). СРСР за посівною площею с.-г. культур посідає 1-е місце в світі. Заг. посівна площа країни становить (1980) 217,3 млн. га, з них під зерновими — 126,6 млн. га, в т. ч. на Україні — відповідно 33,6 млн. га та 16,5 млн. га (див. Землеробство, Зернове господарство). 2) Наука про с.-г. рослини та методи вирощування їх. Метою Р. як наук. дисципліни є розробка теор. основ одержання високих і сталих урожаїв с.-г. рослин при високій якості одержуваної продукції і найменших затратах праці і засобів виробн. Завданнями Р. є також вивчення умов одержання високоякісного посівного матеріалу як фактора підвищення врожайності, розв'язання проблем щодо зберігання рослинної продукції. Осн. об'єктами досліджень Р. є с.-г. рослина, її біологія, навколишнє середовище — агроекологічні умови. В світі вирощується бл. 1000 видів рослин (без лікарських і декоративних), в СРСР — бл. 400 видів і бл. 5000 сортів і гібридів. На основі наук. даних і досвіду передових г-в розроблено рекомендації щодо ведення і освоєння сівозмін відповідно до грунтово-клімат. умов і вирощуваних культур, встановлено ступінь ефективності добрив, дано рекомендації щодо використання їх, впроваджено комплексні добрива, створено нові високопродуктивні сорти зернових, тех., овочевих, плодових, ягідних культур і винограду, картоплі для різних природних зон. Поряд із створенням сортів с.-г. культур велика увага приділяється розробці агротех. заходів (див. Агротехніка), що сприяють найповнішій реалізації потенціальних можливостей нових сортів і макс. використанню родючості грунтів. Теор. основою Р. в СРСР є агробіологічна наука. В дослідженнях з Р. використовують польовий, лабораторний, лабораторно-польовий, вегетаційний методи та виробничі досліди, в експериментальних дослідженнях з Р.— також досягнення ботаніки, фізіології рослин, агрономічної і біол. хімії, фізики, землеробства і грунтознавства, метеорології та ін. наук. Н.-д. робота з Р. в Рад. Союзі проводиться більш як у 100 н.-д. ін-тах, більш як на 400 дослід. станціях, 1500 сортоділянках та у багатьох ін. Наук. установах. У Продовольчій програмі СРСР на період до 1990 року, розробленій відповідно до рішень XXVI з'їзду КПРС і схваленій Травневим пленумом ЦК КПРС 1982, накреслено посилити роботи по селекції нових сортів і гібридів с.-г. культур, які відповідали б вимогам індустріальних технологій, застосовуваних у Р.; створити і впровадити сорти, стійкі проти несприятливих факторів середовища, з високою якістю зерна, несприйнятливі до хвороб і шкідників, з потенціальноїс врожайністю. На Україні наукові дослідження в галузі Р. здійснюють Землеробства український науково-дослідний інститут. Рослинництва, селекції і генетики український науково-дослідний інститут імені В. Я. Юр'єва, Цукрових буряків всесоюзний науково-дослідний інститут, Кукурудзи всесоюзний науково-дослідний інститут, Селекції і насінництва пшениці миро-нівський науково-дослідний інститут та ряд інших спеціалізованих інститутів, а також дослідні станції, сортоділянки, відповідні кафедри с.-г. вузів тощо. Вчені СРСР беруть участь у роботі багатьох міжнар. орг-цій і товариств. СРСР є членом Європ. Наук. асоціації з селекції рослин, Європ. федерації з луківництва, Міжнар. наук. т-ва з садівництва й овочівництва, Міжнар. асоціації по контролю за якістю насіння, Європейської та Середньоазіатської організацій по захисту рослин.

Літ.: Растениеводство. М., 1979; Бугай С. М. Рослинництво. К., 1978.

С. М. Бугай.