Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЛОЧИННІСТЬ
   

ЗЛОЧИННІСТЬ

— суспільно не безпечне явище, яке охоплює всю сукупність посягань на сусп. відносини, що охороняються крим. зак-вом у певному просторі й часі. Поняття «злочинність» відображає статистично узагальнену множину конкр. злочинних подій (у кримінальному праві) або саме існування її як об'єктивно діючого суспільно небезпечного явища (у кримінології). Воно є ключовим як у практиці притягнення винних осіб до відповідальності кримінальної, так і при здійсненні запобіж. заходів з метою усунення або нейтралізації причин і умов скоєння злочинів. У системі 3. окр. злочини необхідно розглядати на рівні єдності особливого і загального. Рівень 3. — її кількісно-якісна характеристика, яка вимірюється у коефіцієнтах, обчислюваних у розрахунку злочинів або злочинців на 1 000, 10 000 або 100 000 чол. населення. Структура 3. — співвідношення видів (груп) злочинів, класифікованих за крим.-правовими або кримінол. ознаками. Динаміка 3. — поточні зміни її рівня та структури за певний період часу. Дод. показником 3. є обсяг і характер прямої чи непрямої шкоди від злочинів, завданої членам сусп-ва, сусп-ву, д-ві. Загалом 3. характеризується стійкістю нігіліст, ставлення до крим.-правових заборон, більшою чи меншою ре-цидивністю, організованістю. За сучас. умов серед найактуальніших проблем сусп.-держ. безпеки комплексна системат. боротьба зі 3. в різних країнах за заг. значущістю посідає друге — третє місця. Необхідність значного посилення боротьби зі 3. підтримується усіма правосвідомими членами сусп-ва. Більшість політиків на шляху до влади також називає першочерговим завдання зниження рівня 3. Це є загальнолюдською проблемою, пов'язаною із значним ускладненням, а нерідко і погіршенням умов життя, екол. середовища, псих, здоров'я людей, розмиванням моральних цінностей тощо. До поширених причин 3. належать також тіньова економіка, корупція, пияцтво, наркоманія, проституція тощо. Важливе значення для зниження загального рівня 3. мають, зокрема: вивчення умов вибору антигромадських форм поведінки; пошук ефективних форм боротьби з нелег. бізнесом, корупцією та організованою злочинністю; розробка концепт, основ ранньої профілактики 3.; врахування психол. механізмів формування особистості неповнолітніх злочинців, які утворюють безпосеред. резерв поповнення т. з. злочинного світу, тощо. Заг. стратегія боротьби зі 3. в Україні базується на координації правоохор. діяльності щодо припинення правопорушень і злочинів та запобіганні їм із залученням до цієї роботи громадськості та на посиленні правового виховання усіх верств населення. Заходи боротьби зі 3. передбачаються у відповідних держ. програмах. Гол. держ. структурами з виконання цих заходів є суд.-слідчі та прокур. органи, органи МВС, СБУ тощо.

Літ.: Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировой кри-минол. анализ. М., 1997; Лановенко І. І., Мельник П. В. Кримінологія. К., 1998.

І. П. Лановенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази