Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ ОБВИНУВАЧ
   

ДЕРЖАВНИЙ ОБВИНУВАЧ

- посад, особа органів прокуратури (прокурор), яка підтримує державне обвинувачення у крим. судочинстві. За Конституцією України підтримання у суді держ. обвинувачення належить до осн. засад судочинства (ст. 129). Ця функція покладена на прокуратуру (ст. 121). Обсяг та межі повноважень Д. о. як учасника судового розгляду крим. справ визначені Законом України «Про прокуратуру» (1991), Кримінально-процесуальним кодексом України, ін. законод. актами. Д. о. бере участь у дослідженні доказів, заявляє клопотання, висловлює думку з питань, що виникають у процесі суд. розгляду справи, а також свої міркування з приводу застосування крим. закону та міри покарання підсудному. Відповідно до чинних в Україні норм крим. процесу Д. о. повинен: висунути обвинуваченому перелік звинувачень у порушенні норм крим. закону, забезпечити матеріально-правову характеристику діянь особи, яка виступає суб'єктом відповідальності; забезпечити збір необхідних доказів для висунення обвинувачення і фіксування їх належним чином, тобто створити процес, умови реалізації матеріальних норм права; визначитись із суб'єктом крим. відповідальності і зафіксувати його процес, становище відповідним до вимог зак-ва чином; бути знаряддям д-ви у суд. процесі щодо захисту закону від його порушника шляхом обгрунтування висунутого обвинувачення з метою отримання суд. вердикту, що стверджує правильність дій і висновків органів досудового (попереднього) розслідування; сприяти виконанню вимог закону про всебічний, повний та об'єктивний розгляд справи.

Д. о. наділений процес, самостійністю: керівники прокуратури не мають права зобов'язувати обвинувача підтримувати ті позиції у справі, з якими він не згоден. Він формує свою позицію з усіх питань, що розглядаються, самостійно, за внутр. переконанням. Якщо при розгляді справи Д. о. дійде висновку, що дані суд. слідства не підтримують обвинувачення, він зобов'язаний відмовитися від обвинувачення і запропонувати виправдати підсудного. Коли в ході суд. розгляду обвинувачення не підтверджується за окр. епізодами або статтями, Д. о. повинен відмовитися від обвинувачення частково. У цих випадках він мотивує відмову і підстави виправдання підсудного в частині пред'явленого обвинувачення, а за доведеними епізодами підтримує держ. обвинувачення. Як Д. о. можуть виступати Ген. прокурор та його заступники, підпорядковані їм прокурори та їх заступники, ст. помічники і помічники прокурора, начальники управлінь та відділів, їх заступники, ст. прокурори і прокурори управлінь та відділів. Участь слідчого прокуратури у суд. розгляді крим. справи як Д. о. не допускається, за винятком випадків, коли він виконує обов'язки прокурора.

В. І. Шишкін.

 

Схожі за змістом слова та фрази