Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КУНІЦИН
   

КУНІЦИН

Олександр Петрович (1783, Твер. губ. — 1(13).VII 1840, Санкт-Петербург) — рос. правознавець, професор з 1817. Закін. Петерб. пед. ін-т. Вивчав право в Гейдельберзькому, Геттінгенському (Німеччина) та Париз. ун-тах. З 1811 — ад'юнкт-професор кафедри моральної філософії і правознавства Царськосел. ліцею. 1817 призначений ординар, професором Гол. пед. ін-ту (з 1819 — Санкт- Петерб. ун-т). Водночас викладав у Царськосел. ліцеї і Пажеському корпусі. В 1818—20 К. видав 2-томне дослідження «Право природне», де виклав свої соціально-правові погляди. Офіц. влада сприйняла працю негативно, внаслідок чого 1821 К. звільнили з ун-ту та ліцею. Лише 1838 вченому було дозволено знову викладати в Санкт-Петерб. ун-ті.

Світогляд К. сформувався під впливом західноєвроп. природно-правових шкіл, ідей Т. Гоббса, Ж. Ж. Руссо, І. Канта та ін. В основі політ. -правових поглядів К. лежать теорія природного права та договірна теорія походження держави, які доповнюються положеннями теорії нар. суверенітету. Він вважав, що формування людського роду відбувалося поступово. У процесі становлення людини в неї з'явилися розум і певні сусп. навички, які поступово еволюціонували від природ, стану до громадян, сусп-ва, а після цього — до державних форм. Основою трансформації соціального буття людини К. вважав її прагнення до особистої безпеки та забезпечення власних природ, прав (у т. ч. права приват, власності). Для цього члени сусп-ва укладають договір з правителем, що призводить до виникнення д-ви.

Всі члени сусп-ва, за К., повинні мати рівні права, незалежно від расової, нац., реліг. та соціальної приналежності. Вказані чинники мають визначати характер зак-ва: його норми повинні бути загальнообов'язковими, справедливими, встановлювати рівні для всіх членів сусп-ва права та обов'язки. Посилаючись на природні права людини, К. відкрито виступав проти кріпацтва. Осн. праці: «Зображення взаємного зв'язку державних відомостей» (1817), «Історичне зображення давнього судоустрою в Росії» (1843), «Енциклопедія прав» (1951).

Літ.: Смирнов Ф. Н. Мировоззрение А. П. Куницына. «Вест. Моск. ун-та. Серия экономика, философия», 1963. в. 5; Щипанов И. Я. Просвет, доктрины в России в кон. XVIII — нач. XIX в. В кн.: Рус. просветители. (От Радище ва до декабристов). Собр. произведений, т. 1. М.. 1966; Па-умов А. Учусь «... свободною душой закон боготворить». «Сов. юстиция». 1989, № 4.

А. Д. Машков.

 

Схожі за змістом слова та фрази