Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ
   

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ

- глава Кабінету Міністрів України. Призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від конст. складу ВР України. Припинення повноважень П.-м. У. здійснюється Президентом одноособово, без участі ВР. П.-м. У. керує роботою Кабінету Міністрів, спрямовує її на виконання Програми діяльності Уряду, схваленої ВР України, та ін. покладених на КМ завдань. Він розподіляє обов'язки між віце-прем'єр-міністрами щодо спрямування і координації роботи міністерств, ін. органів викон. влади, забезпечує взаємодію членів КМ. Крім того, П.-м. У. здійснює такі повноваження: пропонує Президентові України кандидатури для призначення на посади членів КМ, керівників ін. центр, органів викон. влади, голів місц. держ. адміністрацій та подає пропозиції про їх звільнення з посад; входить з поданням до Президента України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, ін. центр, органів викон. влади; скріплює своїм підписом акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених відповід. пунктами ст. 106 Конституції України; візує копії законів, що подаються на підпис Президентові України; підписує постанови і розпорядження КМ; схвалює порядок денний засідань КМ, вирішує питання щодо присутності на них певних посад, осіб, а також представників ЗМІ; головує на засіданнях КМ, бере участь у прийнятті рішень. Його голос за рівного розподілу голосів є вирішальним; представляє КМ України у зносинах з урядами ін. держав та міжнар. організаціями, без спец, повноважень веде переговори і підписує міжнар. договори. Прем'єр-міністр за посадою входить до складу Ради нац. безпеки і оборони України. У випадках і межах, визначених ст. 112 Конституції України, П.-м. У. виконує обов'язки Президента України в разі дострокового припинення його повноважень.

П.-м. У. має право заявити Президентові України про свою відставку. Відставка Прем'єр-міністра має наслідком відставку всього КМ. П.-м. У. зобов'язаний подати Президентові заяву про відставку за рішенням Президента чи у зв'язку з прийняттям ВР України резолюції недовіри КМ України.

В. І. Іващенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази