Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow плану-плют arrow ПЛАТА ЗА ФОНДИ
   

ПЛАТА ЗА ФОНДИ

— форма розподілу прибутку між госпрозрахунковими підприємствами (об'єднаннями) і державою; залежить від величини виробничих основних фондів і нормованих оборотних засобів. Запроваджена постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Цро вдосконалення планування і посилення економічного стимулювання промислового виробництва" Від 4-Х 1965. П. за ф. має сприяти ефективному використанню виробничих фондів, посиленню економічної заінтересованості підприємств у зростанні фондовіддачі. Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12.VІІ 1979 "Про поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи" встановлено, що П. за ф. обчислюють в процентах: а) до вартості виробничих осн. фондів за балансовою вартістю (без вирахування зношування), а по підприємствах нафтової промисловості — за залишковою вартістю; б) до вартості наднормативних запасів — невстановленого устаткування на діючих підприємствах; в) до вартості нормованих оборотних засобів, не прокредитованих банком. Норми П. за ф. встановлюють стабільними на ряд років, як правило, в розмірі 6%, по окремих об'єднаннях, підприємствах і організаціях з відносно низьким рівнем розрахункової рентабельності — 3% від вартості осн. виробничих фондів і нормованих оборотних засобів; по буд.-монтажних орг-ціях — від 2 до 6%. Звільняються від плати за фонди об'єднання, підприємства і орг-ції, в яких при введенні плати за фонди в розмірі 3%, а по буд.-монтажних орг-ціях — 2% обсяг прибутку недостатній для утворення фондів екон. стимулювання. По об'єднаннях, підприємствах і орг-ціях, що є платниками П. за ф. в бюджет, від цієї плати звільняються: виробничі осн. фонди, створені за рахунок кредиту банку,— до повного погашення позички (в частині залишку непогашеної позички); підприємства, які знову вводяться в дію, а також цехи і великі виробничі установки, що знову вводяться в дію на діючих підприємствах — виходячи з ступеня освоєння їх за планом, але не більш як на строк освоєння, передбачений галузевими нормативами. Від П. за ф. звільняються також дослідні виробництва на підприємствах (цехи, дільниці, установки), що обслуговують потреби галузі, споруди й устаткування конструкторських і проектних бюро та н.-д. лабораторій підприємств; виробничі осн. фонди, законсервовані за рішенням Ради Міністрів СРСР або Ради Міністрів союзної республіки; споруди, призначені для очищення водного й повітряного басейнів від шкідливих відходів виробн., а також зелені насадження, що значаться на балансі в складі осн. засобів підприємства; зовнішні каналізаційні споруди, що числяться на балансі підприємства; споруди й устаткування, що забезпечують поліпшення охорони праці та пром. санітарії.

Крім того, окремі види осн. фондів можуть звільнятися від плати за рішенням міністерств і Рад Міністрів союзних республік.

А. Д. Заруба.

 

Схожі за змістом слова та фрази