Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кіні-клас arrow КЛАСОВА БОРОТЬБА
   

КЛАСОВА БОРОТЬБА

— боротьба між класами суспільними, соціально-екон. інтереси яких непримиренно протилежні. У К. б. знаходить вияв осн. суперечність кожного антагоністичного способу виробн.— конфлікт між новими продуктивними силами і застарілими виробничими відносинами. Цей конфлікт закономірно розв'язує революція соціальна, яка є вищим проявом К. 6. Марксизм-ленінізм уперше в історії дав наук. пояснення К. б. як гол. рушійної сили історії всіх антагоністичних класових суспільств. Вся історія класово антагоністичних суспільств є історією К. б., боротьби експлуатованих проти експлуататорів. Ця боротьба завжди вела до революц. перебудови сусп. ладу, зумовлювала перехід від однієї суспільно-економічної формації до іншої, вищої. Найбільшої гостроти досягає К. б. за капіталізму, коли останньому експлуататорському класові — буржуазії — протистоїть найреволюційніший клас в історії людства — робітничий клас, який виконує всесвітньо-істор. місію повалення експлуататорського ладу та побудови комуністичного суспільства. Виразником класових інтересів робітн. класу в К. б., його авангардом є марксистсько-ленінські робітн. і комуністичні партії. Осн. форми К. б. пролетаріату: економічна — боротьба за поліпшення свого екон. становища; політична — боротьба за владу, за встановлення диктатури пролетаріату, ідеологічна —покликана нести в маси комуністичну ідеологію і викривати реакційну суть бурж. ідеології. Особливо загострюється К. 6. в період імперіалізму— її вістря спрямоване проти панування монополій, боротьба робітн. класу за соціалізм поєднується з боротьбою за демократію, за соціальний прогрес, а К. 6. пролетаріату в нац. межах переплітається з К. б. у міжнар. масштабі і на світовій арені. Важливою особливістю К. б. пролетаріату є тісне переплетення екон. і політ. боротьби, дальше піднесення страйкового руху (див. Страйк). У цій боротьбі проти об'єднаних сил монополій і бурж. д-в навколо пролетаріату згуртовуються всі осн. прошарки населення, зацікавлені в здійсненні демократичних перетворень, в збереженні миру (див. Рух прихильників миру). З появою на світовій арені соціалізму виникає новий фронт К. б. у міжнар. масштабі — боротьба двох суспільних систем, загострюється боротьба робітн. класу проти бурж. ідеології, реформізму та ревізіонізму. Особливої гостроти К. б. набуває в умовах науково-технічної революції, коли зростає політ. зрілість, єдність, політ. вплив робітн. класу. Марксизм-ленінізм показав, що К. б. в капіталістич. суспільстві неминуче веде до завоювання робітн. класом політ. влади, що встановлення диктатури пролетаріату означає не припинення К. б., а продовження її в нових формах. "Те, що я зробив нового,— писав К. Маркс,— полягало в доказі ось чого: 1) що існування класів зв'язане тільки з певними історичними фазами розвитку виробництва, 2) що класова боротьба неминуче веде до диктатури пролетаріату, 3) що ця диктатура сама є тільки перехід до знищення всяких класів і до суспільства без класів" (Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 28, с. 400). З перемогою соціалізму зникає грунт для класових суперечностей і антагонізмів всередині країни. К. б. за цих умов спрямована назовні, проти світового імперіалізму. Специфічною формою К. б. є мирне співіснування двох протилежних соціальних систем.

М. М. Мокляк.

 

Схожі за змістом слова та фрази