Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДВОПАЛАТНИЙ ПАРЛАМЕНТ
   

ДВОПАЛАТНИЙ ПАРЛАМЕНТ

- поширена в світі структура найвищого законод. органу д-ви. Тривалий час більшість парламентів країн світу мала двопалатну (бікаме-ральну) структуру. Утворення другої палати, яку назвали верхньою, було результатом компромісу між буржуазією і феодалами у боротьбі за державну владу. Верхня палата конструювалася, по-перше, для представництва аристократії і, по-друге, для стри-мання радикалізму нижньої палати. В наш час Д. п. збереглися в Англії, Італії, США, Франції, Швейцарії та ряді ін. країн. Більшість держав має однопалатні парламенти.

Після Другої світ, війни низка країн реформувала Д. п. і створила однопалатні пред-ставн. органи (Данія, Греція, Португалія, Швеція). Водночас Польща, Румунія, Чехія, Казахстан, Білорусь і деякі ін. країни побудували бікамеральні парламенти. Традиційно вважається, що двопалатність необхідна у федерат, д-вах, де верхня палата представляє інтереси суб'єктів федерації (Австрія, Бразилія, Росія, ФРН та ін.). Нижні палати у більшості країн повністю обираються. Вибори, як правило, прямі: виборці голосують безпосередньо за конкр. кандидатів.

Вибори у верхні палати можуть бути прямими і непрямими. У разі прямих виборів члени верх, палати обираються безпосередньо гр-нами (корпусом виборців). Непрямі вибори здійснюються різними колегіями. У Франції, напр., колегія виборщиків складається з членів ниж. палати, представників регіон, і місц. органів самоврядування. Вибори — не єдина процедура формування верх, палати парламенту. Застосовуються і такі форми, як спадкоємність членства і призначення. Спадкоємність членства, зокрема, має місце у палаті лордів Великобританії. Серед її членів понад третина — це спадкоємні пери, що мають титул не нижче барона (титул разом з місцем у палаті лордів переходить до старшого сина). В окр. країнах членство у верх, палатах визначається посадою. Так, в Італії кол. президенти стають довічними членами сенату. Практикується і такий спосіб формування верх, палати парламенту, як призначення сенаторів. Однак цей спосіб не лише підриває принцип поділу влади, а й може бути використаний главою д-ви для ослаблення парламенту. Цей метод формування частини верх, палати застосовано в новоутв. д-вах на теренах кол. СРСР, зокрема в Казахстані. Є дві форми бікамералізму. Характерною ознакою егалітарного двопалат. парламенту є те, що палати мають однакові повноваження у законод. сфері, а уряд підзвітний обом палатам (Бельгія, Італія). Другою формою бікамералізму є парламент, палати якого нерівноправні (Іспанія, Франція, Ірландія, Нідерланди, Великобританія та ін.). Нерівноправність палат зумовлена менш представн. характером верх, палати, що зумовлюється механізмом їх формування або нері вністю представництва різних верств населення.

Літ.: Менгер А. Новое учение о гос-ве. СПб., 1905; Конст. (государственное) право зарубеж. стран, т. 2. ?., 1996; Сравн. конст. право. ?., 1996; Шаповал В. М. Конст. право зарубіж. країн. К., 1997.

Л. Т. Кривенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази