Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow меро-мец arrow МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
   

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

— способи впливу суб'єкта управління на керований об'єкт. М. у. визначаються панівними виробничими відносинами. Соціалістичні М. у.— це сукупність засобів, прийомів для впливу на колективи працівників, зайнятих у різних ланках нар. г-ва, що їх використовує Комуністична партія і Рад. д-ва для підвищення економічної ефективності соціалістичного виробництва і соціального розвитку трудящих. У практиці керівництва соціалістичним г-вом склалися таю осн. групи М. у.— адм., екон., виховні, тобто методи соціально-психологічного впливу, га організаційні. Всі вони використовуються у взаємодії та взаємозалежності. Разом з тим кожна група цих методів має свої специфічні особливості, форми прояву й межі застосування.

Адміністративні М. у. основані на застосуванні певних адм. актів — видання наказів, розпоряджень, вказівок директивного органу чи керівного працівника контроль за їх виконанням. Адм. методи грунтуються на використанні екон. закономірностей, врахуванні реальних можливостей, забезпеченні цілеспрямованого, планомірного, злагодженого, ефективного функціонування керуючої та керованої систем. Центр, місце в системі М. у. належить економічним методам. Це зумовлене тим, що вони випливають " виробничих відносин які визначають дію економічних законів соціалізму Суть екон. методів, що грунтуються на господарському розрахунку та відповідальності за результати господарювання, полягає у широкому застосуванні екон. фінанси. кредитних й цінових стимулів. Розрізняють методи прямого впливу на учасників процесу госп. діяльності і метода опосередкованого впливу, які діють в єдності Методи прямого впливу здійснюють на основі встановлення директивних показників для планування і контролю за діяльністю госп. осередків. Методи опосередкованого впливу грунтуються на екон. стимулюванні виробничо-госп. діяльності, встановленні системи екон. нормативів довгочасної дії, ефективному використанні системи стимулювання (див Матеріальне стимулювання праці при соціалізмі. Фонди стимулювання), ціноутворення кредитування та ін. Посилення екон. М. у. об'єктивно сприяє зміцненню централізованого керівництва. Соціально-пеихологічні М. у. використовують для морального впливу на трудящих, формування марксистсько-ленінського світогляду, розвитку політ, і соціальної активності людей, виховання почуття господаря країни, комуністичного ставлення до праці та ін. (див. Моральне стимулювання праці).

Велике значення для управління нар. г-вом мають організаційні методи — встановлення найбільш раціональної структури органів управління, добір і розстановка кадрів тощо. Основою наук. управління пром. виробн. є оптимізація його структури, організації, економіки й техніки, що має забезпечити найбільш раціональний розподіл функцій управлінських підрозділів, оперативність роботи, збалансованість усіх ланок управління, чітку виробничу дисципліну (див. Управління народним господарством ). Питання дальшого поліпшення управлінською і плановою діяльністю в нар. г-ві розроблені в документах ХХІІ)— XXV з'їздів КПРС, постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про поліпшення планування та посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи" (1979).

Літ. див. до ст. Управління народним господарством.

В. Д Старченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази